Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Zdjęcie

ncbr /INTERIA.PL
ncbr
/INTERIA.PL

W styczniu 2017 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu „Gra quizowa wspomagająca edukacje, wykorzystująca najnowsze technologie” w ramach Programu sektorowego „GAMEINN”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu wynosi 2 095 277,36 złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 982 198,54 złotych. Uzyskane w ramach tego dofinansowania środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Rezultatem niniejszego projektu jest stworzenie innowacyjnego modelu edukacyjnego opartego na trybie gry, dostosowanej do potrzeb i nawyków pokolenia Zet, która, będzie w stanie zmotywować młodych ludzi do aktywnej nauki poprzez zabawę. Narzędzie ma być oparte o najnowsze technologie, wykorzystywane przez pokolenie młodych osób. Jej bardzo istotnym elementem ma być współpraca pomiędzy dzieckiem i rodzicami, ale również znajomymi i przyjaciółmi, z którymi dzieci będą mogły rywalizować w całym procesie przyswajania wiedzy.

Produkt przygotowany w ramach projektu może być wykorzystywany przez uczniów do nauki materiału szkolnego (z zakresu podstawowego oraz rozszerzonego), utrwalania wiedzy oraz sprawdzania swoich umiejętności. Aplikacja będzie wspierała proces uczenia się szczególnie w przypadku dziedzin wymagających przyswojenia pamięciowego. Dodatkowo będzie pomagała utrwalić wiedzę wymagającą zrozumienia zagadnień. Ważnym elementem opisywanej gry, w kontekście wspierania procesu edukacyjnego, będzie także wykorzystanie wspomnianej technologii AR oraz VR do urozmaicenia materiałów zawartych w dedykowanych podręcznikach szkolnych, poprzez dostarczenie nowej wiedzy bądź wskazani dróg, czy miejsc dających możliwość jej rozszerzania, oraz weryfikację jej.