Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Z dniem 02.10.2013 r. Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków zakończyła realizację projektu "Projekt szkoleniowy dla pracowników Interia.pl " realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1. A Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.