​Płatny staż w Dziale Wsparcia Sprzedaży

WARSZAWA, NR REF. P-81

Zadania na praktykach:

 • przygotowanie podstawowych ofert reklamowych
 • wspomaganie działów przy tworzeniu dużych projektów sprzedażowych
 • opracowanie wyników raportów badawczych
 • tworzenie wizualizacji produktów reklamowych
 • pomoc w organizacji imprez integracyjnych 


Wymagania:

 • znajomość zagadnień związanych Internetem oraz marketingiem internetowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • otwartość na zdobywanie wiedzy
 • kreatywność i innowacyjność w podejmowanych zadaniach
 • dobra organizacja pracy


Oferowane warunki:

 • możliwość odbycia 3-miesięcznego, płatnego stażu
 • godziny praktyk do ustalenia 
 • zapoznanie się z zasadami działania organizacji internetowej oraz jej strukturą
 • realną praktykę i możliwość poszerzenia swoich umiejętności i kompetencji 


Dowiedz się więcej o pracy w Interii:

https://www.facebook.com/InteriaPoGodzinach/

Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach klauzuli:
"Niniejszym wysyłając CV i list motywacyjny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przeprowadzaną rekrutacją w tym także po jej zakończeniu w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Grupie INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. odpowiadających mojemu profilowi wykształcenia z zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.nr.133 poz.883. Przyjąłem/jełam do wiadomości, że zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie mogę odwołać w każdej chwili kierując stosowne oświadczenie do Grupy INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k."

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy, a kontaktować będziemy się tylko z wybranymi osobami.