Praktyki w wewnętrznym zespole PR i Marketingu agencji Semahead

KRAKÓW, NR REF. P-66

Dział marketingu i PR szuka ambitnego, pełnego energii praktykanta do zadań bojowych! Jeśli interesujesz się branżą marketingu online, lubisz pisać, zdarza Ci się znaleźć w stanie kreatywnej burzy i chcesz odkrywać świat Internetu ucząc się jak najwięcej, to jesteś idealnym kandydatem na to miejsce!

Na co dzień będziesz się zajmować:

 • wyszukiwaniem informacji
 • pisaniem, tłumaczeniem artykułów i redagowaniem tekstów
 • nawiązywaniem kontaktów i utrzymywaniem relacji z partnerami
 • monitorowaniem konkurencji
 • pomaganiem w przygotowaniu strategii PR i strategii marketingowej
 • wyszukiwaniem nowych możliwości promocji i nowych grup dotarcia do Klientów


Jesteś TĄ osobą, jeśli:

 • przygotowanie researchu nie budzi w Tobie strachu
 • jesteś kreatywny(a), wykazujesz inicjatywę, działasz pro aktywnie
 • jesteś dobrze zorganizowany(a) i samodzielny(a)
 • umiesz dotrzeć do ludzi, masz siłę przebicia
 • sprawnie piszesz, masz „lekkie pióro”
 • znasz język angielski, na tyle by czytać i opracowywać zagraniczne teksty
 • nie boisz się nowych wyzwań i jest odważny(a)
 • posiadasz podstawową wiedzę z zakresu PR i marketingu lub jesteś zainteresowany(a) tymi dziedzinami
 • jesteś dyspozycyjny(a) 30 godzin w tygodniu


Dzięki praktykom:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie dzięki możliwości realizacji praktycznych zadań i współtworzenia z nami projektów marketingowych i PR
 • zdobędziesz i poszerzysz wiedzę z marketingu i PR
 • wykorzystasz posiadaną wiedzę w działaniuPrześlij swoje CV i napisz, dlaczego to właśnie Ty jesteś TĄ osobą! :)

Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu wyboru i przeprowadzenia praktyk (art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan taką zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na praktyki. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w naborze (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę przeprowadzenia praktyk).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji naboru na praktyki będą przetwarzane przez okres 1 roku , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę przez okres 1 roku . W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.