Account Manager (E-commerce)

WROCŁAW, NR REF. 209

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Realizowanie celów sprzedażowych w obszarze reklamy efektywnościowej (e-commerce)
 • Pozyskiwanie nowych Klientów
 • Utrzymywanie i rozwijanie dobrych i długofalowych relacji z Klientami
 • Kompleksowa obsługa Klientów, sporządzanie ofert dostosowanych do potrzeb Klientów, monitorowanie i raportowanie przebiegu i skuteczności podjętych działań
 • Współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia efektywnej realizacji zleceń Klientów
 • Monitorowanie, optymalizacja i raportowanie przebiegu kampanii internetowych  
 • tworzenie raportów na potrzeby analiz i planowania przyszłych kampanii sprzedażowych
 • Bieżący udział w kreowania i ulepszaniu polityki sprzedażowej Interii

Od Kandydatów oczekujemy:

Warunki konieczne na to stanowisko (jeżeli je posiadasz, czekamy właśnie na Ciebie!):

 • Min. roczne doświadczenie w pracy z Klientem – mile widziane B2B
 • Nastawienie na pozyskiwanie nowych Klientów
 • dobra znajomość MS Office – a w szczególności Excel, Powerpoint
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętności negocjacyjne 
 • Wysokorozwinięte umiejętności analityczne
 • samodzielność, dobra organizacja pracy 
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista

Umiejętności mile widziane:

 • Znajomość podstaw HTML i wybranych programów graficznych
 • Doświadczenie w pracy z Klientem w branży reklamowej efektywnościowej (e-commerce)
 • Znajomość narzędzi reklamy efektywnościowej (e-commerce)
 • prawo jazdy kategorii  B


Naszym Kandydatom oferujemy:

 • Pracę w firmie o znanej marce na polskim rynku mediowym
 • Dobrą i przyjazną atmosferę w pracy
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • Motywacyjny system wynagrodzenia powiązany z wynikami sprzedaży (wynagrodzenie stałe + premia)
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy z zakresu reklamy internetowej 
 • Bardzo miłe przyjęcie do pracy, adaptacja do nowego stanowiska pracy oraz pełne wsparcie ze strony przełożonych i współpracowników


Dowiedz się więcej o pracy w Interii:

https://www.facebook.com/InteriaPoGodzinach/

Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.