Content Marketing + SEO Copywriting – praktyki w agencji Semahead

NR. REF. P-98

Semahead to należąca do Grupy INTERIA.PL agencja marketingu internetowego. Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowych działań z zakresu SEM (SEO i PPC). Naszymi klientami są m.in. liderzy na rynku turystycznym, odzieżowym, sportowym i wydawniczym. 

Do naszego zespołu poszukujemy:

- Młodych i ambitnych osób zainteresowanych tematyką e-marketingu z naciskiem na content marketing

- Osób sprawnie posługujących się językiem pisanym, cechujących się kreatywnością i "lekkością pióra"

- Osób sumiennych z dobrą organizacją czasu pracy

- Studentów lub absolwentów (do jednego roku po ukończeniu studiów)

- Osób dyspozycyjnych min. 20h tygodniowo 

 

Oferujemy:

- 3-miesięczne praktyki w czołowej agencji SEO/SEM w Polsce

- Elastyczny czas pracy dostosowany do zajęć na uczelni

- Szkolenie z podstaw content marketingu

- Szkolenie z webwritingu

- Szkolenie z podstaw SEO

- Możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji

- Okazję do zdobycia doświadczenia z zakresu marketingu internetowego ze szczególnym naciskiem na copywriting i realizację strategii content marketingowych

- Możliwość korzystania z naszej firmowej biblioteczki

- Dobrą atmosferę pracy

- Referencje po zakończeniu praktyk

- A  w przerwie - piłkarzyki i dart 

 

Podczas praktyk dowiesz się:

- Czym jest content marketing i w czym tkwi jego siła

- Jak wygląda proces tworzenia i wdrażania strategii content marketingowej w praktyce

- Jak pisać treści przyjazne zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarki - poznasz tricki, które zwiększą potencjał contentu

- Jak wykorzystywać pomocne przy tworzeniu contentu narzędziaZadania na praktykach:

- Tworzenie treści eksperckich, które mają szansę ukazać się w największych portalach w Polsce

- Redagowanie treści na potrzeby stron WWW

- Pisanie tekstów reklamowych

- Obsługa systemu zarządzania treścią

- Udział w pracach kreatywnych i zespołowych burzach mózgów

 

Poznajmy się bliżej :) Zobacz jakim miejscem pracy jest Interia, jak pracujemy, rozwijamy swoje umiejętności, integrujemy się. Kliknij na

 INTERIAPOGODZINACH


Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.