Copywriter - praca zdalna

NR REF. 225

Semahead to należąca do Grupy INTERIA.PL agencja marketingu internetowego. Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowych działań z zakresu SEM (SEO i PPC). Naszymi klientami są m.in. liderzy na rynku turystycznym, odzieżowym, sportowym i wydawniczym. 


Zakres obowiązków:

 • Tworzenie wysokiej  jakości artykułów
 • Tworzenie tekstów na serwisy internetowe (w tym serwisy należące do Grupy INTERIA.PL) o różnej tematyce


Wymagania:

 • Wiedza (lub doskonałe umiejętności poszukiwania branżowych informacji) umożliwiająca pisanie specjalistycznych treści w przynajmniej jednej z wymienionych poniżej dziedzin:
 1. Nowe Technologie
 2. Finanse i bankowość
 3. Mechanika i budowa maszyn
 4. Moda, przemysł odzieżowy
 5. Turystyka
 6. Sport
 7. Zdrowie i medycyna 


 • Chęć poszerzania swojej wiedzy i dzielenia się nią z innymi
 • Tzw. „lekkie pióro” oraz znajomość zasad poprawnej pisowni i interpunkcji
 • Dobra organizacja pracy i rzetelne przykładanie się do powierzonych zadań
 • Głowa pełna ciekawych pomysłów i otwartość na nowe wyzwania


Wyślij nam swoje CV wraz z przykładowym tekstem w wybranej tematyce o długości ok. 4 000 znaków!Prowadzimy rekrutację ciągłą.

W tytule maila podaj nazwę branży, w której czujesz się najlepiej: Nowe Technologie, Finanse, Mechanika, Moda, Turystyka lub Sport. 


Oferujemy:

 • Pracujesz zdalnie – w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu
 • Gwarantujemy przejrzyste warunki współpracy oraz umowę o dzieło


  Aplikacje proszę przesyłać na adres:

  copywriting@firma.interia.pl


Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.