Product Manager

WARSZAWA, NR REF. 243

Praca szuka człowieka :)

 • skrupulatnego, zaangażowanego i interesującego się Internetem, nowymi technologiami i rynkiem mediów
 • z doświadczeniem w projektowaniu funkcjonalności oraz interfejsów aplikacji internetowych (desktop/mobile)
 • chcącego dołączyć do grona osób rozwijających produkty i usługi internetowe dedykowane branży retail oraz milionom użytkowników zainteresowanym tematyką zakupową

Zainteresowany/na? Oto nasze podstawowe oczekiwania:

 • zainteresowanie i podstawowa wiedza w zakresie usability stron internetowych
 • doświadczenie w tworzeniu koncepcji, opracowywanie makiet i scenariuszy aplikacji internetowych
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów
 • zainteresowanie badaniem i projektowaniem doświadczeń użytkowników aplikacji i serwisów internetowych.
 • bardzo dobra znajomość narzędzia Google Analytics
 • bardzo dobra znajomość rynku internetowego, branży internetowej oraz trendów
 • doświadczenie w obsłudze paneli administracyjnych CMS
 • bardzo dobra znajomość narzędzia Excel

Byłoby super gdybyś wykazał/ła się dodatkowo:

 • doświadczeniem na stanowisku w branży marketingu internetowego
 • doświadczeniem w pracy z kodami emisyjnymi oraz skryptami pomiarowymi
 • znajomością HTML, CSS, JavaScript
 • doświadczeniem w realizacji prywatnych projektów o charakterze internetowym

Co jest do zrobienia? Oto lista Twoich obowiązków:

 • uczestnictwo w opracowaniach rozwiązań dla biznesu
 • nadzór nad projektami
 • przygotowywanie specyfikacji projektowych i produktowych
 • aktywne współuczestniczenie w projektowaniu UX
 • makietowanie nowych funkcjonalności oraz serwisów
 • opracowanie koncepcji rozwojowych dla istniejących produktów
 • aktywny udział w opracowaniu i wdrażaniu nowych koncepcji strategicznych
 • testy wdrażanych funkcjonalności
 • monitoring rozwoju produktów
 • nadzór nad jakością i terminowością prac wszystkich osób zaangażowanych w rozwój projektu
 • optymalizacja oraz rozwój narzędzi administracyjnych CMS 
 • analiza danych ilościowych i jakościowych ruchu w serwisach i aplikacjach
 • analiza źródeł ruchu i konwersji

Oferujemy Ci:

 • możliwość realnego wpływania na kształt serwisów, aplikacji i usług na pograniczu obszarów online/offline
 • współtworzenie unikalnych projektów
 • współkreowanie dynamicznie rozwijającego się działu GRUPY INTERIA.PL, jaki jest AdRetail
 • dużą elastyczność w kreowaniu własnego obszaru odpowiedzialności
 • luźną, startupową kulturę pracy – kliknij Interiapogodzinach i poznaj Interian bliżej! :)
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)


Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach klauzuli:
"Niniejszym wysyłając CV i list motywacyjny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przeprowadzaną rekrutacją w tym także po jej zakończeniu w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Grupie INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. odpowiadających mojemu profilowi wykształcenia z zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.nr.133 poz.883. Przyjąłem/jełam do wiadomości, że zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie mogę odwołać w każdej chwili kierując stosowne oświadczenie do Grupy INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k."

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy, a kontaktować będziemy się tylko z wybranymi osobami.