Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Zdjęcie

ncbr /INTERIA.PL
ncbr
/INTERIA.PL

W listopadzie 2016 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy technologicznej zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, takimi jak „Mesh App and Services Architecture”, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „information assistant” (IA)” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2. Badanie i Innowacje w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy niezbędnej do stworzenia innowacyjnej platformy technologicznej, zgodnej z najnowszymi światowymi trendami (m.in. „Mesh App and Services Architecture”), umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Information Assistant” (IA), reagujących w dynamiczny i elastyczny sposób na zmieniające się zapotrzebowania użytkowników i sposoby dotarcia do informacji.

W związku z wynikami konkursu w styczniu 2017 r. pozostawiamy następujące zapytanie ofertowe.

Działając w ramach w Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej "Gospodarka Wiedzy" Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 1.2 "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach", Poddziałania 1.2.1 "Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw" INTERIA.PL przedstawia Zapytanie Ofertowe nr 1/2016/IA/Małopolska na:Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej "Gospodarka Wiedzy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 1.2 "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach", Poddziałania 1.2.1 "Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw" w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 1/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy serwerów.

Zapytanie Ofertowe nr 1_2017 IA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa - serwery