Informacje Prasowe

Interia tworzy raport o największych wyzwaniach Unii Europejskiej

Redakcja Interii przygotowuje cykl materiałów poświęconych wyzwaniom, z którymi boryka się Unia Europejska. W ramach projektu, współfinansowanego przez Parlament Europejski, powstaje cykl korespondencji i wywiadów, realizowanych w sześciu państwach – Francji, Włoszech, Grecji, Polsce, Wielkiej Brytanii, a także Tunezji lub Maroku. Do stycznia 2019 roku na dziennikarski warsztat trafi pięć zagadnień, budzących największe zainteresowanie obywateli.


Zakres tematyczny projektu obejmie:

  • walkę z terroryzmem, zilustrowaną przykładem Francji;
  • kryzys migracyjny, z uwzględnieniem nie tylko skutków, jakim jest m.in. obecna sytuacja Włoch, mierzących się z masowym napływem imigrantów, ale także przyczyn migracji oraz działań, jakie podejmują organy UE, by rozwiązać impas migracyjny u źródła, czyli w Afryce;
  • sytuację gospodarczą, a w szczególności zagadnienia związane z walką z bezrobociem, na przykładzie najboleśniej dotkniętej kryzysem Grecji;
  • brexit, czyli kwestie związane z opuszczeniem przez Wielką Brytanię struktur Wspólnoty Europejskiej;
  • politykę bezpieczeństwa i obrony granic UE w odniesieniu do działań realizowanych na zewnętrznych granicach Wspólnoty, m.in. w Polsce.

Tematy wytypowano na podstawie wyników badań Eurobarometr z 2017 roku. Każdy problem zostanie zaprezentowany z punktu widzenia państwa, które zostało nim bezpośrednio dotknięte.

Korespondenci Interii przyjrzą się przyczynom zjawisk, towarzyszącym im nastrojom społecznym, a także sprawdzą, jaką rolę w rozwiązywaniu tych problemów pełni europarlament. Spróbują również przewidzieć, czy zbliżająca się kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, a także ewentualne zmiany na europejskiej scenie politycznej, wpłyną na sposób postrzegania i rozwiązywania tych kwestii.
– We wszystkich tematach będziemy starać się uwzględnić zdanie posłów Parlamentu Europejskiego, ekspertów w danej dziedzinie oraz obywateli. Dlatego posłużymy się wieloma gatunkami dziennikarskimi, poczynając od debat i wywiadów z politykami, poprzez artykuły i reportaże, aż po ankiety, quizy i wideoblogi – mówi Agnieszka Waś-Turecka, zastępca kierownika serwisu Fakty. – Czytelnicy Interii otrzymają rzetelne i wyczerpujące informacje, które pozwolą im jeszcze lepiej rozumieć wymienione zjawiska oraz dostarczą kontekstu do świadomego głosowania w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Materiały przygotowane przez dziennikarzy Interii będą dostępne w zakładce Raport UE przed wyborami europejskimi.

Interia.pl sp. z o.o.
Os. Teatralne 9a, 31-964 Kraków
Tel.: +48 12 646 27 00
Fax: +48 12 646 27 10
KRS: 0001009169, NIP: 6772118727

Korzystanie z portalu oznacza akceptację: Regulaminu, Prywatność.
Copyright by INTERIA.PL 1999 – 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.