Informacje Prasowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

W styczniu 2017 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu „Gra quizowa wspomagająca edukacje, wykorzystująca najnowsze technologie” w ramach Programu sektorowego „GAMEINN”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu wynosi 2 095 277,36 złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 982 198,54 złotych. Uzyskane w ramach tego dofinansowania środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

Rezultatem niniejszego projektu jest stworzenie innowacyjnego modelu edukacyjnego opartego na trybie gry, dostosowanej do potrzeb i nawyków pokolenia Zet, która, będzie w stanie zmotywować młodych ludzi do aktywnej nauki poprzez zabawę. Narzędzie ma być oparte o najnowsze technologie, wykorzystywane przez pokolenie młodych osób. Jej bardzo istotnym elementem ma być współpraca pomiędzy dzieckiem i rodzicami, ale również znajomymi i przyjaciółmi, z którymi dzieci będą mogły rywalizować w całym procesie przyswajania wiedzy.

 

Produkt przygotowany w ramach projektu może być wykorzystywany przez uczniów do nauki materiału szkolnego (z zakresu podstawowego oraz rozszerzonego), utrwalania wiedzy oraz sprawdzania swoich umiejętności. Aplikacja będzie wspierała proces uczenia się szczególnie w przypadku dziedzin wymagających przyswojenia pamięciowego. Dodatkowo będzie pomagała utrwalić wiedzę wymagającą zrozumienia zagadnień. Ważnym elementem opisywanej gry, w kontekście wspierania procesu edukacyjnego, będzie także wykorzystanie wspomnianej technologii AR oraz VR do urozmaicenia materiałów zawartych w dedykowanych podręcznikach szkolnych, poprzez dostarczenie nowej wiedzy bądź wskazani dróg, czy miejsc dających możliwość jej rozszerzania, oraz weryfikację jej.

 

Działając w ramach projektu “Gra quizowa wspomagająca edukacje, wykorzystująca najnowsze technologie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 “Sektorowe programy B+R”, GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. przedstawia dokument Rozeznania Rynku z dnia 18.05.2017r. na usługę badawczą w zakresie procesu uczenia się wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

 

Rozeznanie Rynku z dnia 18.05.2017

 

Załącznik nr 1 – formularz wyceny przedmiotu zamówienia dla Rozeznania Rynku z dnia 18.05.2017

 

Działając w ramach projektu “Gra quizowa wspomagająca edukacje, wykorzystująca najnowsze technologie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 “Sektorowe programy B+R”, GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. przedstawia dokument Rozeznania Rynku z dnia 06.06.2017r. na świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej przeprowadzania badań i analiz służących przygotowaniu testów kompetencyjnych oraz usługi konsultacji eksperckiej.

 

Rozeznanie Rynku z dnia 06.06.2017r.

 

Załącznik nr 1 – formularz wyceny przedmiotu zamówienia dla Rozeznania Rynku z dnia 06.06.2017 r.

Interia.pl sp. z o.o.
Os. Teatralne 9a, 31-964 Kraków
Tel.: +48 12 646 27 00
Fax: +48 12 646 27 10
KRS: 0001009169, NIP: 6772118727

Korzystanie z portalu oznacza akceptację: Regulaminu, Prywatność.
Copyright by INTERIA.PL 1999 – 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.