Informacje Prasowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W listopadzie 2016 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy technologicznej zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, takimi jak „Mesh App and Services Architecture”, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „information assistant” (IA)” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2. Badanie i Innowacje w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy niezbędnej do stworzenia innowacyjnej platformy technologicznej, zgodnej z najnowszymi światowymi trendami (m.in. „Mesh App and Services Architecture”), umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Information Assistant” (IA), reagujących w dynamiczny i elastyczny sposób na zmieniające się zapotrzebowania użytkowników i sposoby dotarcia do informacji.

 

W związku z wynikami konkursu w styczniu 2017 r. pozostawiamy następujące zapytanie ofertowe.

 

Działając w ramach w Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” INTERIA.PL przedstawia Zapytanie Ofertowe nr 1/2016/IA/Małopolska na:

 

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 1/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy serwerów.

 

Zapytanie Ofertowe nr 1_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa – serwery

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 2/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy koncentratorów VPN.

 

Zapytanie Ofertowe nr 2_2017 IA.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań.docx

Załącznik nr 3 Umowa _koncentratory_VPN.DOCX

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 3/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy oprogramowania:

 

Zapytanie Ofertowe Nr 3 2017 IA.pdf

Załącznik nr 1 – formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań.docx

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 4/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy notebooków:

 

Zapytanie Ofertowe nr 4_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa _laptopy

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 5/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s

 

Zapytanie Ofertowe nr 5_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa

 

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 5/2017/IA/Małopolska dotyczącego wyboru przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s

 

Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. informuje, iż postępowanie dotyczące dostawy 2 przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s nr 5/2017/IA/Małopolska z dnia 12 października 2017 r. dla projektu “Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy technologicznej zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, takimi jak “Mesh App and Services Architecture”, umożliwiającej tworzenie usług w modelu “information assistant” (IA)” realizowanego  w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” zostaje unieważnione.

 

 Zgodnie z punktem 14 p. a)  Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie opublikowane w późniejszym terminie.

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 6/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s

 

Zapytanie Ofertowe nr 6_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 7/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy notebooków

 

Zapytanie Ofertowe nr 7_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa _laptopy

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 8/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy notebooków.

 

Zapytanie Ofertowe nr 8_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa _laptopy

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 9/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy notebooków.

 

Zapytanie Ofertowe nr 9_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa _laptopy

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 10/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy komputera stacjonarnego.

 

Zapytanie Ofertowe nr 10_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa _komp stacj

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 11/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy notebooka.

 

Zapytanie Ofertowe nr 11_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa _notebook

 

Działając w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 12/2017/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy notebooka.

 

Zapytanie Ofertowe nr 12_2017 IA

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Umowa _notebook

 

W ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 INTERIA.PL ubiega się o dofinansowanie projektu “Badania nad inteligentnym systemem profilowanej poczty wykorzystującej model dynamicznego dostosowania do preferencji i potrzeb użytkownika.”

 

Projekt “Badania nad inteligentnym systemem profilowanej poczty wykorzystującej model dynamicznego dostosowania do preferencji i potrzeb użytkownika” to projekt badawczy mający na celu przeprowadzenie badania, w jaki sposób użytkownicy Poczty Interia z niej korzystają i przygotowanie specjalnej profilowanej usługi.  Dzięki realizacji projektu zostanie stworzony stały mechanizm badający aktywność kont. Analiza działań użytkowników umożliwi zweryfikowanie cech różnicujących poszczególne segmenty użytkowników. Zostaną zdefiniowane grupy użytkowników, do których zostanie zaadresowana spersonalizowana oferta.  Ponadto wyodrębnienie kont zagrożonych odejściem umożliwi wcześniejszą reakcję i zmniejszenie liczby tych użytkowników, którzy ostatecznie opuszczą pocztę. Dzięki tym informacjom pojawi się możliwość lepszego dopasowania usługi do użytkownika a co za tym idzie:

 

–  Zostanie zwiększona lojalizacja obecnych użytkowników usługi

 

– Zostanie zmniejszona liczba użytkowników rezygnujących z poczty Interia

 

–  Zostaną pozyskani nowi użytkownicy poczty.

 

–  Zwiększą się z zyski z usługi.

 

Coraz mniej istotne stają się parametry usługi, które wszyscy dostawcy mają podobne. Na pierwszy plan wychodzą teraz funkcjonalności wyróżniające poszczególne usługi, czynniki ułatwiające korzystanie z  i umożliwiające odróżnienie jej od konkurencyjnych serwisów. Takim wyróżnikiem wpływającym na wyróżnienie i polepszenie postrzegania  poczty Interii jest w tym momencie nowoczesny, świetnie oceniany interfejs pocztowy. Będzie nim również innowacyjna w pełni intuicyjna profilowana usługa oparta na interfejsie konwersacyjnym.

 

Całość projektu zostanie oparta na badaniach jakościowych i ilościowych wśród użytkowników poczty. Na bazie badań zostaną zweryfikowane konkretne potrzeby użytkowników i zostaną wypracowane konkretne funkcjonalności mające je zaspokoić. Funkcjonalności zostaną udostępnione w formie prototypu i poddane ewaluacji.

 

INTERIA.PL przedstawia Zapytanie Ofertowe  nr 1/2017/Poczta na dostawę serwerów na potrzeby realizacji projektu:

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/2017/Poczta

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_braku_powiązań

Załącznik_nr_3_Umowa_serwery

 

Działając w ramach w Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” INTERIA.PL przedstawia ROZEZNANIE RYNKU NR 01/2019/Poczta/Małopolska w zakresie wyboru Wykonawcy celem przeprowadzenia wstępnej analizy bazy danych.

 

Rozeznanie_rynku_1_2019_poczta

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

 

Interia.pl sp. z o.o.
Os. Teatralne 9a, 31-964 Kraków
Tel.: +48 12 646 27 00
Fax: +48 12 646 27 10
KRS: 0001009169, NIP: 6772118727

Korzystanie z portalu oznacza akceptację: Regulaminu, Prywatność.
Copyright by INTERIA.PL 1999 – 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.