Informacje Prasowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Projekt ” Badania nad inteligentnym systemem profilowanej poczty wykorzystującej model dynamicznego dostosowania do preferencji i potrzeb użytkownika”

We wrześniu 2018r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu “Badania nad inteligentnym systemem profilowanej poczty wykorzystującej model dynamicznego dostosowania do preferencji i potrzeb użytkownika w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach“, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 INTERIA.PL ubiega się o dofinansowanie projektu.

Projekt “Badania nad inteligentnym systemem profilowanej poczty wykorzystującej model dynamicznego dostosowania do preferencji i potrzeb użytkownika” to projekt badawczy mający na celu przeprowadzenie badania, w jaki sposób użytkownicy Poczty Interia z niej korzystają i przygotowanie specjalnej profilowanej usługi.  Dzięki realizacji projektu zostanie stworzony stały mechanizm badający aktywność kont. Analiza działań użytkowników umożliwi zweryfikowanie cech różnicujących poszczególne segmenty użytkowników. Zostaną zdefiniowane grupy użytkowników, do których zostanie zaadresowana spersonalizowana oferta.  Ponadto wyodrębnienie kont zagrożonych odejściem umożliwi wcześniejszą reakcję i zmniejszenie liczby tych użytkowników, którzy ostatecznie opuszczą pocztę. Dzięki tym informacjom pojawi się możliwość lepszego dopasowania usługi do użytkownika a co za tym idzie:

 

–  Zostanie zwiększona lokalizacja obecnych użytkowników usługi

 

–  Zostanie zmniejszona liczba użytkowników rezygnujących z poczty Interia

 

–  Zostaną pozyskani nowi użytkownicy poczty

 

–  Zwiększą się z zyski z usługi

 

Coraz mniej istotne stają się parametry usługi, które wszyscy dostawcy mają podobne. Na pierwszy plan wychodzą teraz funkcjonalności wyróżniające poszczególne usługi, czynniki ułatwiające korzystanie z  i umożliwiające odróżnienie jej od konkurencyjnych serwisów. Takim wyróżnikiem wpływającym na wyróżnienie i polepszenie postrzegania  poczty Interii jest w tym momencie nowoczesny, świetnie oceniany interfejs pocztowy. Będzie nim również innowacyjna w pełni intuicyjna profilowana usługa oparta na interfejsie konwersacyjnym.

 

Całość projektu zostanie oparta na badaniach jakościowych i ilościowych wśród użytkowników poczty. Na bazie badań zostaną zweryfikowane konkretne potrzeby użytkowników i zostaną wypracowane konkretne funkcjonalności mające je zaspokoić. Funkcjonalności zostaną udostępnione w formie prototypu i poddane ewaluacji.

 

INTERIA.PL przedstawia Zapytanie Ofertowe  nr 1/2017/Poczta na dostawę serwerów na potrzeby realizacji projektu:

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/2017/Poczta

 

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty

 

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_braku_powiązań

 

Załącznik_nr_3_Umowa_serwery

 

Działając w ramach w Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach  I Osi Priorytetowej “Gospodarka Wiedzy” Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach“, Poddziałania 1.2.1 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” INTERIA.PL przedstawia ROZEZNANIE RYNKU NR 01/2019/Poczta/Małopolska w zakresie wyboru Wykonawcy celem przeprowadzenia wstępnej analizy bazy danych.

Interia.pl sp. z o.o.
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Tel.: +48 12 646 27 00
Fax: +48 12 646 27 10
KRS: 0001009169, NIP: 6772118727

 

 

Korzystanie z portalu oznacza akceptację: Regulaminu, Prywatność.
Copyright by INTERIA.PL 1999 – 2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.