Informacje prasowe

Sylwia Wystub odpowiada za bezpieczeństwo w Interii

Od października tego roku funkcję Dyrektora ds. Bezpieczeństwa w Grupie Interia pełni Sylwia Wystub, która zastąpiła na tym stanowisku Roberta Pająka. Wystub nadzoruje bezpieczeństwo przetwarzania informacji w grupie, a w szczególności bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników usług pocztowych.
interia

Od października tego roku funkcję Dyrektora ds. Bezpieczeństwa w Grupie Interia pełni Sylwia Wystub, która zastąpiła na tym stanowisku Roberta Pająka. Wystub nadzoruje bezpieczeństwo przetwarzania informacji w grupie, a w szczególności bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników usług pocztowych.

Sylwia Wystub jest doświadczoną specjalistką w dziedzinie bezpieczeństwa danych, audytu wewnętrznego, zarządzania obszarem IT, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania biznesowego (określonej w rekomendacji Disaster Recovery Institute Int. i w normie ISO 22301 "Societal security"), a także zarządzania projektami oraz ryzykiem (określonych między innymi w normie ISO 31000).

Przez kilkanaście lat pracowała w sektorze bankowym w Polsce, pełniąc między innymi kierownicze funkcje w departamentach IT, wdrażania systemów informacyjnych, bezpieczeństwa oraz audytu wewnętrznego. Była członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia ISACA Warszawa, a obecnie jest prezesem zarządu ISACA Katowice.

Ukończyła matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe o tematyce "bankowość i finanse" w Polskiej Akademii Nauk. Prowadziła również zajęcia z bezpieczeństwa informacji w środowisku IT na Politechnice Warszawskiej. Posiada certyfikaty: CISA (Certified Information Systems Auditor), ABCP (Associate Business Continuity Professional), audytora wiodącego ISO 27001 - systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, audytora wiodącego ISO 22301 - systemu zarządzania ciągłością działania (wcześniej BS 25999), audytora ISO 20000 - systemu zarządzania usługami ICT.

Od 2004 r. w ramach działalności gospodarczej (pod nazwą AKSIS) współpracowała z wieloma firmami i organizacjami, między innymi z BSI Group Polska Sp. z o.o., CTPartners S.A., Securing Sp.j., IMMUSEC Sp. z o.o., prowadząc szkolenia, projekty wdrożeniowe oraz audyty.