Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W marcu 2020 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu : "Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.02.02-12-0490/19.

Głównym celem projektu jest utworzenie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych zlokalizowanego w gminie Michałowice, zwiększającego dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów na terenie 4 gmin (Gmina Michałowice, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gmina Miejska Kraków, Gmina Zielonki). Celem dodatkowym jest utworzenie dedykowanego serwisu www wspierającego realizację działań informacyjno-edukacyjnych zarówno opiekunów nieformalnych, jak również kadr systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi. W ramach wsparcia edukacyjno-doradczego centrum będzie oferować organizację grup wsparcia zarówno w formie spotkań, jak i wirtualnego czata/forum, opiekę i szkolenia zwiększające m.in. kompetencje opiekuńcze, poradnictwo indywidualne. Projekt przewiduje także realizację usług odciążeniowych umożliwiając całodobową, profesjonalną opiekę w konkretnych sytuacjach opiekuńczych oraz zwiększenie dostępu do sprzętu medycznego itp. poprzez stworzenie wirtualnej wyszukiwarki takiego sprzętu. Projekt adresowany jest potencjalnie do wszystkich osób niesamodzielnych bez względu na przyczyny ich niesamodzielności lub wiek, a także do ich opiekunów nieformalnych mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa małopolskiego. Udzielane w ramach projektu wsparcie świadczone będzie na obszarze MOF Krakowa. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości płci zapewniając równy dostęp kobiet i mężczyzn.

Projekt realizują w partnerstwie:

Grupa Interia sp. z o.o. sp. k.

Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca

Fundacja Uskrzydleni Wiekiem

Fundacja Wspierania Rodzin Pogodna Przystań

Artykuł pochodzi z kategorii: Regulaminy i ogłoszenia