Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zdjęcie

ncbr /INTERIA.PL
ncbr
/INTERIA.PL

W lutym 2017 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu "Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu "Shopping Assistant" w ramach I Osi Priorytetowej Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 


Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej platformy, z wysoce innowacyjnym systemem analitycznym, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Shopping Assistant” (SA), reagujących dynamicznie co do kontekstu, miejsca i potrzeby użytkownika. Niniejsza platforma ma powstać na bazie wiedzy pozyskanej podczas przeprowadzania badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarach, które są dopiero rozwijane lub istnieje jedynie zarys problemu. Usługi realizowane w przyszłości z wykorzystaniem nowej platformy technologicznej moją być mocno zorientowane na użytkownika.

Działając w ramach w Projektu (numer wniosku: RPMA.01.02.00-14-5799/16) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej "Wykorzystanie Działalności Badawczo-Rozwojowej w Gospodarce" Działania 1.2 "Działalność Badawczo-Rozwojowa Przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe nr 1/2017/SA/Mazowsze dotyczące wyboru dostawcy serwerów.


Zapytanie Ofertowe nr 1_2017 SA_Mazowsze

Załącznik nr 1 _ Formularz oferty

Załącznik nr 2_Oświadczenie_o_braku_powiązań

Załącznik nr 3 Umowa -serwery

Artykuł pochodzi z kategorii: Regulaminy i ogłoszenia