Zarząd

Prezes Zarządu Interia.pl

Artur Potocki

Urodził się w 1977 r. w Suwałkach. Jest absolwentem wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej. Od początku kariery zawodowej związany z portalem INTERIA.PL, gdzie w październiku 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Marketingu & PR. Dwa lata później został Członkiem Zarządu, a od stycznia 2011 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Interia.pl.

W latach 2007-2009 był członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Badania Internetu oraz członkiem rady metodologicznej badania Megapanel PBI/Gemius.

W wolnych chwilach gotuje, czyta i biega - jest maratończykiem. Mieszka pod Krakowem z żoną, trzema córkami i kotem.

​Wiceprezes Zarządu Interia.pl

Norbert Walkiewicz

Norbert Walkiewicz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest Radcą Prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie mediów, od ponad 20 lat zajmuje się kwestiami związanymi z prawem i regulacjami rynku medialnego.
 
Od 2000 roku jest związany z Telewizją Polsat, w której pełni obecnie funkcje Prokurenta oraz Dyrektora Biura Prawnego. Jest również Członkiem Zarządu Music TV Sp. z o.o. (d. Eska TV S.A.), TV Spektrum Sp. z o.o. oraz Lemon Records Sp. z o.o., wchodzących w skład Grupy Polsat. Ponadto pełni funkcję Prokurenta w takich firmach jak Blue Jet Charters Sp. z o.o. oraz Jet Story Sp. z o.o. Zasiada w Radzie Nadzorczej Elektrim SA, a także w Radzie Nadzorczej Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych "MOC TV". Działa w Zarządzie Stowarzyszenia Program Czysta Polska, którego celem jest działanie na rzecz polepszenia stanu środowiska naturalnego w Polsce.

Członek Zarządu Interia.pl

Paweł Chwaleba

Urodził się w 1973 r. w Mielcu. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą internetową. W latach 1997 - 1998 był współwłaścicielem Agencji Reklamy Nowoczesnej Magellan Studio s.c., następnie współtworzył spółkę Magellan Net SA.

Od października 1999 r. w Interia.pl, gdzie dwa lata później został Dyrektorem Produkcji, sprawując równocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji w firmie E-Media Interia.pl Sp. z o.o. Od października 2004 r. zajmuje stanowisko Członka Zarządu Interia.pl i Dyrektora ds. Utrzymania i Rozwoju Systemów portalu.

Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii, sztukami wizualnymi (malarstwo, grafika, wnętrza) oraz podróżami. W wolnym czasie, wraz z rodziną, podróżuje, jeździ na rowerze, gra w gry komputerowe, czyta książki SF. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Członek Zarządu Interia.pl

Radosław Kucko

Urodził się w1973 roku w Braniewie. Jest absolwentem Statystyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych: Badania Rynku, zrealizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku pracy zawodowej zajmował się analizą i badaniem rynku. Pierwsze 3 lata kierował zespołem analityków w PBS Sopot, gdzie między innymi budował, a następnie prowadził jedną z pierwszych pracowni badań telefonicznych (CATI) w Polsce.

Przez 9 lat związany był z Grupą Onet.pl S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Badań i Analiz. Kierował także działami: Produktu Reklamowego, Hostingu, a także Biurem Obsługi Klienta oraz Biurem Obsługi Transakcji. Należał do Rady Programowej Onet.pl, był także jednym z Dyrektorów Strategicznych Grupy ITI.

Od 2001 był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Badania Internetu sp. z o.o., a od 2004 roku także Członkiem Rady Badania Megapanel PBI/Gemius.

W Interii od 2009 roku, gdzie na stanowisku Członka Zarządu kieruje działami: Badań i Analiz, Komunikacji oraz Społeczności.

Zapalony motocyklista, poza tym interesuje się wszystkim, co ma silnik. Żonaty, ma dwie córki i syna.

Członek Zarządu Interia.pl

Piotr Lisowski

Urodził się  w 1975 roku w Tarnowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), ma kwalifikacje zawodowe ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Pierwsze kroki w karierze stawiał w Ernst & Young (obecnie E&Y) w Dziale Audytu.

Z Interią związany od 15 lat. Pracę w Spółce zaczął w 2004 roku jako Kontroler Finansowy, by potem awansować na stanowisko Dyrektora Finansowego. Po przejęciu Interii przez Bauer Media Group był zaangażowany także w procesy akwizycyjne spółek w BMG, głównie spółek z segmentu SEM i OCP.

Jako Członek Zarządu, oprócz pełnienia obowiązków Dyrektora Finansowego, Piotr Lisowski nadzoruje prace Działu Prawnego, Pionu Administracyjno-Kadrowego i Działu Obsługi Funduszy, a także ściśle współpracuje z całym Zarządem w realizacji strategii Grupy Interia.pl.

Prywatny czas spędza aktywnie - jeżdżąc na nartach i rowerze oraz grając w tenisa, najchętniej z rodziną.

​Członek Zarządu Interia.pl

Adam Nowe

Adam Nowe ukończył Socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia Executive MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Swoją karierę zaczynał w Pracowni Badań Społecznych. Następnie pracował w firmie Optimus przy jednym z pierwszych w Polsce systemów bankowości elektronicznej dla jednego z czołowych polskich banków. Prowadził również projekty inwestycyjne związaną z budową stacji bazowych telefonii komórkowej dla PTK Centertel. W trakcie kariery współpracował także z firmami producenckimi rynku telewizyjnego.
 
Adam pracuje w Telewizji Polsat od 2004 roku, zaczynał jako Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania, a następnie Specjalista ds. Restrukturyzacji. W 2007 roku objął funkcję Kierownika Biura Zarządu i Kontroli Spółki, a w 2012 roku awansował na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu i Kontroli. W 2017 roku dodatkowo objął funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego. Od kwietnia 2019 roku pełni funkcję Członka Zarządu Telewizji Polsat. Jest również Członkiem Zarządu takich spółek jak Superstacja Sp. z o.o. (nadawca kanału Superstacja), Music TV Sp. z o.o. (nadawca takich kanałów jak Eska TV, Eska TV Extra i Eska Rock TV) oraz Lemon Records Sp. z o.o. (nadającej stacje Polo TV i Vox Music TV).