Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2012

Od października 2012 r. Interia.pl realizuje projekt pt. "Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC" dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach projektu zostanie stworzona platforma technologiczna w formule ATAWADAC, umożliwiająca tworzenie usług internetowych w modelu "web as a platform". Nowa platforma ma stanowić nowatorskie i zgodne z najnowszymi trendami rozwiązanie będące odpowiedzią na zidentyfikowane, aktualne i wschodzące potrzeby użytkowników ery mobilnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 312 051,01 złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 2 771 942,51 złotych. Uzyskane w ramach dofinansowania środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako Beneficjent wsparcia poszukuje Wykonawców w celu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt. "Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-12-175/12. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Rozeznanie rynku nr 1/2014 (PDF) Rozeznanie rynku nr 1/2014 (DOCX)


Działając zgodnie z zapisem § 14 ustęp 2 i 4 Umowy o dofinansowanie projektu "Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Interia.pl jako beneficjent projektu przedstawia Zapytanie Ofertowe na:

  • dostawę serwerów wraz z dodatkowym osprzętem zgodnych ze specyfikacją wskazaną w treści Zapytania Ofertowego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe Interia.pl

Kraków, 17 stycznia 2013 r.
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. na dostawę serwerów wraz z dodatkowym osprzętem.

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe Interia.pl


Działając zgodnie z zapisem § 14 ustęp 2 i 4 Umowy o dofinansowanie projektu "Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Interia.pl jako beneficjent wsparcia przedstawia Zapytanie Ofertowe na realizację badań:

  • Badanie rozpoznawcze w formie 3 minifocusów,
  • Badanie etnograficzne w terenie połączone z wywiadami,
  • Badanie online typu bulleting board discussion.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe Interia.pl


Działając zgodnie z zapisem § 14 ustęp 2 i 4 Umowy o dofinansowanie projektu "Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Interia.pl jako beneficjent wsparcia przedstawia Zapytanie Ofertowe na:

  • dostarczenie serwerów wraz z dodatkowym osprzętem (2)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe Interia.plDziałając zgodnie z zapisem § 14 ustęp 2 i 4 Umowy o dofinansowanie projektu "Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Interia.pl jako beneficjent wsparcia przedstawia Zapytanie Ofertowe na:

  • dostarczenie serwerów wraz z dodatkowym osprzętem (3)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe Interia.pl

Kraków, 23 kwietnia 2013 r.
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 19 kwietnia 2013 r. na dostarczenie serwerów wraz z dodatkowym osprzętem (3).

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe Interia.pl


Działając zgodnie z zapisem § 14 ustęp 2 i 4 Umowy o dofinansowanie projektu "Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Interia.pl jako beneficjent wsparcia przedstawia Zapytanie Ofertowe na:

  • dostarczenie serwerów wraz z dodatkowym osprzętem (4)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe Interia.pl

Kraków, 23 kwietnia 2013 r.
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 19 kwietnia 2013 r. na dostarczenie serwerów wraz z dodatkowym osprzętem (4).

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe Interia.pl


Działając zgodnie z zapisem § 14 ustęp 2 i 4 Umowy o dofinansowanie projektu "Badania nad budową innowacyjnej platformy technologicznej w formule ATAWADAC" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Interia.pl jako beneficjent wsparcia przedstawia Zapytanie Ofertowe na realizację badań:

  • Badanie jakościowe w formie wywiadów IDI
  • Wsparcie eksperckie w wypracowaniu segmentacji behawioralnej użytkowników portalu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe Interia.pl