Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2013

W kwietniu 2014 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu "Y - Custom" - rzetelna wiedza w modelu SOLOMO - miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie odpowiadającej na zapotrzebowanie użytkowników platformy "Y-Custom" opartej o model SOLOMO, zaprojektowanej na bazie rzetelnej wiedzy o pokoleniu Millennials/Z. Platforma będzie przedsięwzięciem innowacyjnym na skalę światową, całkowicie oderwanym od klasycznej działalności portali horyzontalnych, a także jakościowo różnym od popularnych serwisów społecznościowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 975 332,53 złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 399 922,67 złotych. Uzyskane w ramach dofinansowania środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Działając zgodnie z zapisem § 14 Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Y - Custom" - rzetelna wiedza w modelu SOLOMO - miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych INTERIA.PL jako Beneficjent wsparcia przedstawia Zapytanie Ofertowe nr 1/2014 na:

- dostarczenie macierzy dyskowej iSCSI.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie Ofertowe nr 1/2014 INTERIA.PL


Działając zgodnie z zapisem § 14 Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Y - Custom" - rzetelna wiedza w modelu SOLOMO - miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych INTERIA.PL jako Beneficjent wsparcia przedstawia Zapytanie Ofertowe nr 2/2014 na:

- dostarczenie serwerów wraz z dodatkowym osprzętem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie Ofertowe nr 2/2014 INTERIA.PL


Działając zgodnie z zapisem § 14 Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Y - Custom" - rzetelna wiedza w modelu SOLOMO - miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych INTERIA.PL jako Beneficjent wsparcia przedstawia Zapytanie Ofertowe nr 3/2014 na:

- Badania jakościowe łączące eksplorację z oceną istniejących rozwiązań,
- Ilościowe badanie segmentujące użytkowników i określające potencjał planowanego rozwiązania,
- Badanie jakościowe - analiza sposobu poruszania się po stronach www.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie Ofertowe nr 3/2014 INTERIA.PL

Zapytanie Ofertowe nr 3/2014 INTERIA.PL  

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 07 sierpnia 2014 r.


Działając zgodnie z zapisem § 14 Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Y - Custom" - rzetelna wiedza w modelu SOLOMO - miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych INTERIA.PL jako Beneficjent wsparcia przedstawia Zapytanie Ofertowe nr 4/2014 na:

- dostarczenie macierzy fiber channel.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zapytanie Ofertowe nr 4/2014 INTERIA.PL


Działając zgodnie z zapisem § 14 Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Y - Custom" - rzetelna wiedza w modelu SOLOMO - miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych INTERIA.PL jako Beneficjent wsparcia zaprasza do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących świadczenia usługi wynajęcia Sali Wykładowej umożliwiającej przeprowadzenie spotkania dla ok. 100 osób.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Usługa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.