​Asystent/ka w zespole Traffic (zarządzanie treścią na stronie) – płatny staż

WARSZAWA, NR. REF. P-96

W jakim zespole pracujemy? Pod tajemniczą nazwą Traffic kryje się  opracowywanie zawartości na stronie internetowej począwszy od tekstu przez grafiki. 

Do naszych zadań należy między innymi research internetu, dodawanie treści, opisywanie tekstów, tagowanie, linkowanie, redakcja artykułów na blogi zakupowe. 

Jedną z wartości, jaką się kierujemy jest „użytkownik jest najważniejszy”, dlatego głównym celem naszej pracy jest dopasowanie treści strony do naszych użytkowników.


Co ludzie lubią lubić w wolnym czasie? – Zakupy! Dzięki naszej pracy użytkownik szybciej i trafniej podejmuje decyzje zakupowe. Jako Trafficy działamy dla interiowego zespołu AdRetail, który wspiera sprzedaż produktami reklamowymi skonstruowanymi wokół prezentacji gazetek promocyjnych. Do AdRetail należą: Okazjum.pl, Promoceny.pl i Promocyjni.pl. 

Miesięcznie odwiedza nas średnio do 2,2 mln, a samą Interię 18 mln użytkowników – dla takiej liczby osób pracujemy :)

Każdy z nas zaczynał swoją przygodę z Interią właśnie od stażu. Teraz chcemy dać taką możliwość Tobie!
Z naszej strony otrzymasz:

 • Szkolenia, które dostarczą Ci wiedzy i konkretnych umiejętności (panel wewnętrzny, zasady opisów produktów, seo, content, kampanie handlowe)
 • Możliwość rozwoju w dodatkowych zadaniach (jeżeli ktoś jest chętny na rozwój, zawsze mówimy TAK!)
 • Elastyczne godziny stażu (wymagamy min. 30h tygodniowo, ustalimy sobie wspólny grafik)
 • Realną szansę na zatrudnienie w Interii


Na stanowisku Asystenta/ki będziesz:

 • Wykonywać research internetowy
 • Weryfikować, aktualizować i wprowadzać dane zgodnie z wytycznymi 
 • Dbać o poprawność danych 
 • Raportować dane 


Oczekujemy od Ciebie:

 • Sumienności i dokładności w wykonywaniu zadań
 • Terminowości 
 • Umiejętności szybkiego wyszukiwania informacji 
 • Zaangażowania i motywacji do pracy 
 • Dyspozycyjności min. 30h tygodniowo (bardzo mile widziana dyspozycyjność 40h <pełen etat>) 
 • Mile widziani studenci ostatnich lat studiów lub absolwenci stawiający pierwsze kroki na rynku pracy  


Poznajmy się bliżej! :) Poznaj członków naszego zespołu. Zobacz jak pracujemy, rozwijamy się i integrujemy. Kliknij na:

INTERIAPOGODZINACH


Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu wyboru i przeprowadzenia praktyk (art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan taką zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na praktyki. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w naborze (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę przeprowadzenia praktyk).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji naboru na praktyki będą przetwarzane przez okres 1 roku , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę przez okres 1 roku . W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.