Płatny staż w Dziale Produkcji Aplikacji

KRAKÓW

Jesteś studentem i powoli planujesz swoją karierę zawodową?

Chcesz pracować w nowoczesnych mediach i współtworzyć portal, który odwiedza ponad 20 milionów użytkowników miesięcznie?

Postaw swój pierwszy krok na drodze do wymarzonej kariery zawodowej i aplikuj na letni staż w Dziale Produkcji Aplikacji.

 Czas trwania: 01 lipca do 30 września 2021


Co możemy Ci zaoferować?

 • pracę przy ciekawych projektach i pod okiem najlepszych specjalistów w branży
 • dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań IT
 • realną możliwość kontynuowania pracy w Grupie Interia.pl po zakończeniu stażu
 • wynagrodzenie w wysokości 4000 zł netto za cały staż

Twoje zadania podczas stażu:

 • programowanie aplikacji internetowych
 • współpraca z zespołem Programistów
 • rozwiązywanie problemów technicznych
 • opracowywanie dokumentacji technicznej do tworzonego oprogramowania

Czekamy na Ciebie jeśli:

 • jesteś studentem/ką co najmniej 3 roku lub absolwentem/ką kierunku informatycznego lub pokrewnego
 • cechuje Cię komunikatywność i dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej
 • potrafisz sprawnie programować w minimum jednym języku (PHP, Java, Kotlin)Poznajmy się bliżej! Dołącz do Interiapogodzinach na Fb oraz Insta i zobacz jak pracujemy, rozwijamy się i integrujemy.Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu wyboru i przeprowadzenia praktyk (art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan taką zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na praktyki. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w naborze (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę przeprowadzenia praktyk).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji naboru na praktyki będą przetwarzane przez okres 1 roku , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę przez okres 1 roku . W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.