Praktyki dziennikarskie (serwisy edukacyjne)

KRAKÓW

Bryk.pl i Opracowania.pl to jedne z największych serwisów o charakterze edukacyjnym w Polsce. Skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół, a także studentów. Oferują bazę opracowań lektur, wypracowań użytkowników, testów i pozostałych materiałów edukacyjnych.


Od Kandydatów oczekujemy:

 • statusu studenta lub absolwenta (do roku po studiach)
 • dyspozycyjności minimum 20 h tygodniowo
 • chęci wykorzystania swojej wiedzy teoretycznej w praktyce
 • dużej motywacji do pracy, rzetelności i odpowiedzialności za powierzone zadania
 • "lekkiego pióra" i zainteresowania pracą z tekstem

Mile widziana będzie:

 • wiedza z zakresu social media

Z nami:

 • będziesz wspierał/a pracę redakcji serwisów Bryk.pl i Opracowania.pl w zakresie moderacji i edycji treści oraz bieżącej obsługi serwisów
 • poprowadzisz fanpage serwisów na Facebooku
 • nauczysz się redagować artykuły prasowe
 • zadbasz o content serwisów Bryk.pl i Opracowania.pl
 • zapoznasz się z narzędziami badań analitycznych stosowanych w Internecie
 • będziesz miał/a możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • poznasz jak funkcjonuje serwis internetowy i praca w redakcjach serwisów "od kuchni"

Oferujemy:

 • bezpłatną praktykę w dynamicznym i doświadczonym zespole
 • elastyczne godziny praktyk, dzięki którym bez problemu pogodzisz je z zajęciami na uczelni
 • możliwość realizowania praktyk częściowo zdalnie (do ustalenia)
 • przyjazną atmosferę w pracy - Interia to jeden wielki zespół, rodzina z wyboru. Wszyscy mówimy sobie po imieniu. :)Wielu obecnych pracowników Interii rozpoczynało swoją karierę zawodową od praktyk - daj sobie taką szansę! Nie zwlekaj - już teraz wyślij do nas swoje CV!Poznajmy się bliżej! :) Zobacz jak pracujemy, rozwijamy się i integrujemy. Kliknij na:

INTERIAPOGODZINACH


Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu wyboru i przeprowadzenia praktyk (art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan taką zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na praktyki. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w naborze (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę przeprowadzenia praktyk).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji naboru na praktyki będą przetwarzane przez okres 1 roku , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę przez okres 1 roku . W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.