Praktyki dziennikarskie (serwisy edukacyjne)

KRAKÓW, NR REF. P-79

Bryk.pl i Opracowania.pl to jedne z największych serwisów o charakterze edukacyjnym w Polsce. Skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół, a także studentów. Oferują bazę opracowań lektur, wypracowań użytkowników, testów i pozostałych materiałów edukacyjnych.Jeśli

 jesteś studentem lub absolwentem (do roku po studiach) i chciałbyś wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną w praktyce - czytaj dalej :)

 • poszukujemy osób zmotywowanych do pracy, rzetelnych i odpowiedzialnych za powierzone im zadania, które traktują poważnie swoją karierę zawodową
 • ponadto szukamy osób zainteresowanych pracą z tekstem, władającymi swobodnie językiem polskim
 • od praktykantów odczekujemy też dokładności, komunikatywności i dobrej organizacji czasu pracy
 • dodatkowym atutem będzie znajomość social media
 • wymagana dyspozycyjność min. 20-30h tygodniowo

Oferujemy

 • praktykę w przyjaznym zespole
 • dostosowanie czasu praktyk do Twoich możliwości – od 1 do 3 mies.
 • możliwość realizowania praktyk częściowo zdalnie (do ustalenia)
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • możliwość poznania, jak funkcjonuje serwis internetowy i praca w redakcjach serwisów „od kuchni”
 • wielu obecnych pracowników Interii rozpoczynało swoją pracę od praktyk – daj sobie taką szansę! :)

Zadania na praktykach

 • wsparcie pracy serwisów Bryk.pl i Opracowania.pl 
 • moderacja i edycja treści
 • bieżąca obsługa serwisu i fan page’ów na Facebooku 
 • tworzenie artykułów prasowych, redagowanie tekstów i inne prace dziennikarskie 
 • uzupełnianie / dbanie o content serwisów Bryk.pl i Opracowania.pl


Poznajmy się bliżej! :) Zobacz jak pracujemy, rozwijamy się i integrujemy. Kliknij na:

https://www.facebook.com/InteriaPoGodzinach/


Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu wyboru i przeprowadzenia praktyk (art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan taką zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na praktyki. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w naborze (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę przeprowadzenia praktyk).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji naboru na praktyki będą przetwarzane przez okres 1 roku , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę przez okres 1 roku . W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.