​Praktyki marketingowe w serwisie Shoperia.pl

KRAKÓW, NR REF. P-97

Interesujesz się reklamą w Internecie? 

Jesteś na bieżąco z modą? 

Lubisz przeglądać oferty sklepów, dobierać produkty i tworzyć stylizacje?

Jeżeli tak, to szukamy właśnie Ciebie! :)


Od Kandydatów oczekujemy:

 • Zainteresowania modą
 • Gotowości na wyzwania – szukamy osób kreatywnych i dynamicznych ;) 
 • Zaangażowania w powierzone zadania 
 • Dyspozycyjności min. 20 h tygodniowo 
 • Statusu studenta lub absolwenta studiów maksymalnie do 1 roku


Do zadań osoby na praktykach należeć będzie:

 • Praca kreatywna – przygotowywanie koncepcji kampanii marketingowych: wymyślanie haseł reklamowych, tematów mailingów itp.
 • Przygotowywanie kreacji reklamowych
 • Selekcja produktów do kampanii sprzedażowych
 • Pomoc w zarządzaniu treścią na portalu Shoperia.pl 
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie


Kandydatom oferujemy:

 • Elastyczny czas praktyk dostosowany do zajęć osoby na praktykach 
 • Pracę w zespole specjalistów z szeroką wiedzą i doświadczeniem. Z chęcią podzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami :)
 • Luźną atmosferę. Mówimy sobie po imieniu. Cenimy wspólną pracę równie bardzo jak wspólne rozmowy na przerwie przy kawie :)
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Możliwość odbycia praktyk w czasie od 1 do 3 miesięcy
 • Referencje po odbytych praktykach

Poznajmy się bliżej :) Zobacz jakim miejscem pracy jest Interia, jak pracujemy, rozwijamy swoje umiejętności, integrujemy się. Kliknij na

 INTERIAPOGODZINACH

Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu wyboru i przeprowadzenia praktyk (art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan taką zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na praktyki. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w naborze (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę przeprowadzenia praktyk).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji naboru na praktyki będą przetwarzane przez okres 1 roku , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę przez okres 1 roku . W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.