​Praktyki w dziale komunikacji z możliwością zatrudnienia

KRAKÓW, NR REF. P-75

Jeżeli Internet, aplikacje mobilne, promocja to tematy bliskie Twoim zainteresowaniom zapraszamy na praktyki w dziale komunikacji!Co oferujemy?

 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia dzięki praktycznym zadaniom, poznaniu nowych narzędzi pracy
 • praktykę w zespole specjalistów, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą 
 • dostosowanie czasu praktyk do Twoich możliwości
 • realną szansę na zatrudnienie 


U nas na pewno nie będziesz parzył kawy, biegał po pączki, ani kserował dokumentów... :) 

Będziesz za to:

 • pomagać w bieżącym funkcjonowaniu serwisu i inicjować w nim zmiany
 • brać czynny udział w testach nowych funkcjonalności w serwisie oraz testach aplikacji mobilnych
 • zajmować się facebookowym profilem naszego serwisu
 • monitorować konkurencję
 • aktywizować użytkowników serwisu
 • reagować na zgłoszenia użytkowników
 • analizować materiały niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu


Czego wymagamy od kandydatów:

 • statusu studenta lub absolwenta maksymalnie do 1 roku 
 • dyspozycyjność min. 20h tygodniowo
 • znajomości internetu i panujących w nim trendów
 • umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji
 • kreatywności i inicjatywy
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych
 • otwartości w kontaktach interpersonalnych,
 • samodzielności i myślenia :)
 • umiejętności pracy w zespole 
 • szybkości i skuteczności w działaniu Dowiedz się więcej na temat pracy w Interii:

https://www.facebook.com/InteriaPoGodzinach/

Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu wyboru i przeprowadzenia praktyk (art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan taką zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na praktyki. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w naborze (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę przeprowadzenia praktyk).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji naboru na praktyki będą przetwarzane przez okres 1 roku , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę przez okres 1 roku . W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.