​Administrator Systemów

KRAKÓW, NR REF. 08

Co znajdziesz w Interii?

Pracę i rozwój połączone ze zdobywaniem unikalnej wiedzy. 

Bezpośredni wpływ na decyzje technologiczne i rozwojowe w systemach IT portalu INTERIA.PL. 

Możliwość zarządzania środowiskami złożonymi z setek serwerów!

Możliwość awansu w strukturach IT, a także innych działów Interii. 

Będziesz pracował z nowoczesną i rozbudowaną infrastrukturą dostarczającą usługi dla milionów użytkowników.

Dla nas liczy się jakość wykonywanych zadań a nie tylko czas realizacji. My rozwiązujemy problemy, nie obchodzimy ich. 
Pracujemy w samodzielnych i zwinnych zespołach. Od początku pracy masz wpływ na przyszłość. 

Dzielimy się wiedzą aby się rozwijać. W tym  celu organizujemy cykliczne spotkania, podczas których  poruszamy wszelkie interesujące nas tematy technologiczne, dotyczące teraźniejszości i przyszłości. Codzienna wymiana wiedzy sprawi, że przestaniesz postrzegać tablicę jako wspomnienie szkolnej przeszłości.

Stanowimy  zgrany zespól, który spotyka się nie tylko w pracy, ale także poza nią. Lubimy grać w planszówki lub spotykamy się przy piwie. Jeśli lubisz bardziej aktywny wypoczynek to mamy dla Ciebie wspólne wypady w góry oraz wycieczki rowerowe. Dla tych, którzy wolą gry zespołowe, proponujemy piłkę nożną, koszykówkę lub siatkówkę. 

W Interia mówimy do siebie po imieniu. Cenimy własne opinie, prywatne pasje, każdą osobowość, a z różnic czerpiemy dodatkowe inspiracje. Nie ważne ile masz lat, jak długie włosy, jaki styl ubierania, pomysł na życie – przyjdź do nas tak, jaki jesteś.


Zakres obowiązków:

 • Bieżąca administracja powierzonymi systemami
 • Udział w pracach rozwojowych oraz modernizacyjnych
 • Projektowanie i realizacja nowych środowisk dla usług
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii
 • Współpraca z innymi zespołami IT (administratorzy systemów, developerzy) oraz klientami korzystającymi z usług IT


Wymagania na stanowisko:

 • Dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Linux
 • Wiedza na temat budowy i konfiguracji serwerów (np. HTTP, Cache, Poczta, DNS), poparta praktycznym doświadczeniem
 • Umiejętność wsparcia pracy Administratora z wykorzystaniem Python, Shell, Awk
 • Doświadczenie w wykorzystaniu rozwiązań klasy „configuration management” (np. Ansible, SaltStack, Chef, Puppet) będą dodatkowym atrybutem
 • Zainteresowanie zagadnieniami Cloud, CDN, High Availability, Backup, Monitoring, Tuning, Bezpieczeństwo
 • Znajomość architektury serwisów internetowych, relacyjnych baz danych i języka sql, baz sql, ogólna znajomość zagadnień związanych z tworzeniem stron WWW (php, html, javascript, itp.)
 • Umiejętność sprawnej pracy w zespole
 • Dobra znajomość języka angielskiegoPoznaj nas - Interian - bliżej! Kliknij na:

https://www.facebook.com/InteriaPoGodzinach/

Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.