Analityk Sprzedaży

KRAKÓW

Grupa Interia.pl jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji. Oferujemy nowoczesne rozwiązania marketingowe i technologiczne. Co miesiąc ponad 20 mln osób korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się ze światem. A ponadto świadczymy usługi pocztowe, hostingowe i SaaS dla kilkudziesięciu tysięcy firm. Gdzie indziej znajdziesz taką różnorodność i szansę na rozwój w wielu obszarach Twoich kompetencji?

Dołącz do nas jako Analityk Sprzedaży w Dziale Kontrolingu.


Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów sprzedażowych,
 • przygotowanie raportów i analiz dotyczących sprzedaży,
 • wsparcie procesu planowania sprzedaży,
 • weryfikowanie poprawności generowanych raportów,
 • monitorowanie stanu należności,
 • wsparcie administracyjne dla pracowników Pionu Handlowego,
 • udział w projektach związanych z rozwojem narzędzi informatycznych w obszarze sprzedaży.

Jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, matematyka),
 • masz doświadczenie zawodowe w obszarze analiz, księgowości, finansów lub audytu,
 • dobrze znasz zasady rachunkowości i analizy finansowej,
 • MS Excel jest Twoją mocną stroną,
 • charakteryzuje Cię wysokorozwinięta zdolność analitycznego myślenia,
 • potrafisz komunikować się w języku angielskim.

A dodatkowo:

 • znasz systemy SAP R3 i hurtowni danych,
 • posiadasz wiedzę na temat branży internetowej.

Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo na okres minimum 1 roku
 • moc wyjątkowych wyzwań badawczych w najszybciej rozwijającej się branży mediów,
 • grupowe ubezpieczenie na życie, program Multisport oraz prywatną opiekę medyczną,
 • niekorporacyjną, swobodną i kreatywną atmosferę - start up'owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy,
 • nielimitowany dostęp do kawy, fajne biuro, parking dla zmotoryzowanych i rowerzystów oraz niepowtarzalny urok Nowej Huty :)  Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage InteriaPoGodzinach na Facebooku i Instagramie.


Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.