Autor treści o tematyce zdrowotnej

KRAKÓW

Grupa Interia.pl poszukuje do stałej współpracy autorów zajmujących się szeroko pojętą tematyką zdrowotną. Jeśli jesteś medykiem ze zdolnościami przekazywania swojej wiedzy w sposób przystępny dla użytkowników, przedstawicielem pokrewnego zawodu lub dziennikarzem poruszającym się w tej dziedzinie w sposób sumienny i odpowiedzialny - zgłoś się do nas.


Poszukujemy współpracowników:

 • potrafiących pisać merytoryczne porady zdrowotne w wybranych dziedzinach;
 • znających się przede wszystkim na zagadnieniach z dziedziny: kardiologii, gastrologii, neurologii, ginekologii i dietetyki
 • podchodzących do tego zadania z pełną odpowiedzialnością;
 • najchętniej ze znajomością zasad SEO.

Zatem jeżeli:

 • doskonale posługujesz się językiem polskim;
 • posiadasz warsztat dziennikarski w zakresie redagowania tekstów;
 • interesujesz się szeroko rozumianą problematyką zdrowotną lub masz wykształcenie kierunkowe;
 • charakteryzujesz się komunikatywnością i samodzielnością;
 • rozumiesz specyfikę pracy na potrzeby redakcji internetowej;
 • być może masz doświadczenie w pracy w serwisach o podobnej tematyce.Nie zwlekaj - już teraz wyślij do nas swoje CV i próbki tekstów.


Oferujemy:

 • publikacje w jednym z wiodących portali w Polsce;
 • wsparcie redakcyjne i promocyjne autorów;
 • honorarium zgodne z wartością artykułów;
 • wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło lub fakturę.


Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interia po godzinach na Facebooku oraz Instagramie :)

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.