Business Development Manager/Product Manager

KRAKÓW

Grupa Interia.pl poszukuje Business Development Managera usług w obszarze email i sms marketingu. Dołącz do najszybciej rosnącego portalu w Polsce! Od roku jesteśmy częścią Grupy Polsat Plus i realizujemy strategię lidera rynku mediów i telekomunikacji. Jeśli chcesz wykorzystać swoje doświadczenie, poznać perspektywę biznesową wydawcy i providera usługi pocztowej, rozwijać swoją karierę w dużej grupie internetowej - nie wahaj się, poznaj szczegóły i aplikuj jak najszybciej, zapraszamy!

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • utrzymanie i rozwój biznesowy usług opartych o Pocztę Interii m.in. wyróżnienia wiadomości sklepów internetowych (tzw. Interia Boost), remarketing, dostarczalność newsletterów, projekty specjalne, usługi sms marketingowe.
 • zarządzanie bazą i relacjami z około 50 klientami (B2B), pozyskiwanie nowych klientów i wprowadzanie usług na rynek w Polsce oraz reakcja na zapotrzebowanie ze strony klientów zagranicznych (około 10% stanowią klienci angielskojęzyczni);
 • współtworzenie materiałów promocyjnych i sprzedażowych na temat produktów, współpraca z działem marketingu, sprzedażą powierzchni reklamowej (odrębny dział);
 • w czasie realizacji projektów współpraca z zespołami IT w charakterze właściciela produktu lub nadzoru biznesowego
 • zarządzanie procesem on-boardingu, szkolenia i nadzór nad wsparciem klientów
 • rozbudowa nowych usług, szczególnie SMS marketingowych oraz lead generation, budowa baz użytkowników, projektowanie procesu obsługi klienta
 • współpraca z Działem Prawnym, IOD, Działem Bezpieczeństwa oraz produkt managerami w szczególności zespołem Poczty Interii

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w branży email i/lub SMS marketingu na stanowisku biznesowym, produktowym lub projektowym - warunek konieczny
 • doświadczenie w zarządzaniu rozwijającą się usługą (backlog, procesy wprowadzania produktu na rynek) i budowaniu zespołu oraz wprowadzaniu procesów obsługi klienta
 • bardzo dobra znajomość zagadnień RODO wpływających na biznes, obowiązków administratora danych oraz innych regulacji mających wpływ na branżę marketingową
 • doświadczenie w pracy na wynik, mierzeniu i osiąganiu KPI adekwatnych do celów przychodowych oraz pośrednio wpływających na rentowność biznesu
 • znajomość branży, firm i rozwiązań w obszarze email i sms marketingu, doświadczenie eventowe (new business) i marketingowe (raporty, webinary, materiały promocyjne)
 • zaawansowane umiejętności korzystania z narzędzi do analizy i prezentacji danych oraz ofert sprzedażowych np.: Microsoft Excel, Power BI, Tableu, Keynote, Power Point, Google Analytics, Google Tag Manager Gemius Prism, itp.
 • gotowość do wyjazdów służbowych, spotkań z klientami i partnerami w celu pozyskania lub potrzymania relacji gdy będzie to możliwe (obecnie wszystkie spotkania odbywają się online) 
 • terminowość, kreatywność, proaktywna postawa, doskonała komunikatywność i umiejętności autoprezentacji;
 • język angielski pozwalający na komunikację z klientami (B2/C1)
 • znajomość podstaw SAP będzie atutem


W zamian oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i wyników w oparciu o umowę o pracę z prostym i motywującym systemem premiowym
 • dużą swobodę w doborze metod działania, nowoczesne narzędzia i środowisko pracy oraz elastyczny czas pracy
 • funkcję lidera dwu-osobowej komórki biznesowej odpowiadającej za usługi email marketingowe z perspektywą budowy własnego zespołu
 • ambitne i ciekawe projekty m.in. budowę od zera usług martechowych, baz marketingowych, czy rozwój istniejących serwisów i narzędzi
 • stabilne zatrudnienie w jednej z największych w Polsce firm działających wyłącznie w Internecie z ponad 20 mln zasięgiem użytkowników i setkami różnych serwisów oraz usług;
 • wszelkie niezbędne narzędzia i oprogramowanie, nowoczesne środowisko pracy
 • pakiet benefitów (m.in. multisport, prywatną opiekę zdrowotną, kurs językowy, ubezpieczenie grupowe) i oczywiście - jak tylko pandemia pozwoli - częste imprezy integracyjne oraz okazje do uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach
 • niekorporacyjną, swobodną i kreatywną atmosferę - start up’owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy. 


Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interiapogodzinach :)

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.