Designer UX

KRAKÓW

Wykorzystaj swoje umiejętności i doświadczenie w realizacji rozwojowych i innowacyjnych projektów, tworzonych na potrzeby jednego z największych polskich portali  - INTERIA.PL!Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

 • projektowanie nowych oraz optymalizacja istniejących aplikacji webowych i mobilnych
 • definiowanie wymagań funkcjonalnych poprzez analizę potrzeb klienta wewnętrznego oraz użytkowników końcowych
 • przygotowywanie prototypów interfejsów użytkownika oraz logiki aplikacji
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji
 • bieżąca współpraca z zespołem IT oraz z biznesemAplikuj do nas jeżeli:

 • posiadasz min. 2-letnie doświadczenie w projektowaniu interfejsów użytkownika aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych (Android, iOS)
 • znasz najnowsze trendy UX
 • masz praktyczną znajomość oprogramowania do prototypowania, np. Axure, Sketch
 • lubisz pracować w zespole i dzielić się swoją wiedzą z innymi
 • posiadasz umiejętność analizy i trafnego rozwiązywania problemów
 • jesteś osoba kreatywną i samodzielną w działaniu
 • cechuje cię wysokie poczucie estetykiMamy do zaoferowania:

 • umowę o pracę oraz elastyczne godziny pracy (zaczynamy pracę między 8.00 do 10.00)
 • pracę w stabilnej firmie będącej częścią międzynarodowego koncernu medialnego BAUER
 • pracę przy realizacji unikalnych, innowacyjnych projektów w gronie ludzi pełnych pasji i ciekawych pomysłów 
 • niekorporacyjną kulturę organizacji
 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty Multisport oraz prywatnej opieki zdrowotnej, prywatne ubezpieczenie na życie, owocowe środy)Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz przykłady zrealizowanych projektów (portfolio).

Poznaj nas Interian bliżej! Kliknij na: https://www.facebook.com/InteriaPoGodzinach/

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.