Fotoedytor Strony Głównej

KRAKÓW

Grupa Interia jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji. Od lipca 2020 roku działamy w ramach Grupy Polsat Plus, lidera rynku mediów i telekomunikacji w Polsce, co stawia przed nami jeszcze większe i ekscytujące wyzwania. Dzięki temu, mimo pandemii, prężnie się rozwijamy i nieustannie poszukujemy nowych osób do naszego zespołu. 

Obecnie szukamy osoby na stanowisko Fotoedytora Strony Głównej.

Poznaj szczegóły i aplikuj, zapraszamy!


Twoje zadania:

 • wzmacnianie atrakcyjności wizualnej strony głównej portalu
 • dobór ilustracji do materiałów umieszczanych w portalu
 • dbanie o jakość, poprawność i zgodność z prawem elementów graficznych prezentowanych na stronach głównych portalu
 • prowadzenie szkoleń dla redakcji w celu poniesienia jakości graficznej portalu
 • współpraca z wydawcami, redaktorami serwisów tematycznych i grafikami oraz kluczowymi zespołami wsparcia dla strony głównej

Oczekujemy:

 • minimum trzyletniego doświadczenia w pracy w mediach elektronicznych, w tym minimum rok na stanowisku fotoreportera, fotoedytora, grafika, wydawcy lub redaktora prowadzącego
 • umiejętności obsługi programów graficznych, a przede wszystkim Adobe Photoshopa
 • umiejętności korzystania z zasobów agencji fotograficznych i banków zdjęć oraz innych dostępnych źródeł
 • znajomości trendów internetowych
 • znajomości prawa prasowego i prawa autorskiego
 • energii pozwalającej doskonale organizować pracę własną i zadania dla innych
 • umiejętności przyswajania wiedzy związanej z aplikacjami do zarządzania treścią
 • umiejętności pracy w warunkach wymagających błyskawicznego podejmowania decyzji, kreatywnego myślenia i podzielnej uwagi
 • dyspozycyjności - praca również weekendy, wieczory i dodatkowe godziny, w których trwają kluczowe dla użytkowników strony głównej wydarzenia

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w systemie hybrydowym
 • wyzwania w ramach jednej z największych w Polsce firm działających wyłącznie w Internecie z ponad 20 mln zasięgiem użytkowników i setkami różnych serwisów oraz usług
 • pakiet benefitów pozapłacowych (karta sportowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie) oraz integracyjne eventy
  Zobacz jak pracujemy na co dzień, rozwijamy swoje umiejętności i integrujemy się! Odwiedź nasz fanpage "Interia Po Godzinach" na Facebooku oraz Instagramie.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.