Inspektor Ochrony Danych Osobowych

KRAKÓW

Grupa Interia jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc 20 mln użytkowników korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się ze światem. Jesteśmy częścią Grupy Polsat - największej grupy medialnej w Polsce.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane prawnicze
 • doświadczenie na pokrewnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania sytuacji kryzysowych
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy, terminowość w realizacji zadań
 • doświadczenie w zarzadzaniu ryzykiem
 • inicjatywa i samodzielność
 • umiejętność współpracy, komunikatywność, asertywność
 • mile widziane certyfikaty potwierdzające umiejętności z zakresu IT i ochrony danych
 • mile widziane doświadczenie w pracy dla spółek mediowych

Zakres obowiązków:

 • udział w tworzeniu, opracowywaniu, aktualizowaniu i wdrażaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych m.in. wewnętrznych polityk, procedur, instrukcji, umów, itp.
 • wdrażanie procedur i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w oparciu o dane  audytowe
 • monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - identyfikacja i analiza procesów przetwarzania danych
 • reprezentowanie Spółki w kontaktach z organami, urzędami, klientami oraz innymi podmiotami w tym odpowiadanie na korespondencję w obszarze danych osobowych
 • udział w projektach realizowanych w spółce, w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszeń
 • realizacja działań edukacyjnych, informacyjnych oraz szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych
 • obsługa i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
 • wsparcie wszystkich zespołów spółki w zakresie ochrony danych osobowych (konsultacje, wsparcie merytoryczne)
 • analizowanie wykrytych niezgodności i ocena stanu bezpieczeństwa

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B (pełny etat)
 • wynagrodzenie zgodne z posiadanym doświadczeniem
 • rozwój kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych
 • Pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do zajęć sportowych, parking
 • niekorporacyjną kulturę organizacji


Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interiapogodzinach :)Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.