iOS Developer

KRAKÓW

Grupa Interia.pl jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji. Oferujemy nowoczesne rozwiązania marketingowe i technologiczne. Co miesiąc ponad 20 mln osób korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się ze światem. Ponadto świadczymy usługi pocztowe, hostingowe i SaaS dla kilkudziesięciu tysięcy firm.

Jeśli chcesz przekuwać swoje pomysły w funkcjonalności, z których korzystają miliony osób i mieć realny wpływ na to, co budujesz masz ku temu świetną okazję! Aktualnie do zespołu programistów poszukujemy osoby na stanowisko iOS Developera.

Czym będziesz się zajmować:


 • projektowaniem, tworzeniem i rozwijaniem aplikacji mobilnych oraz frameworków na platformę iOS zgodnie z Apple Human Interface Guidelines
 • identyfikacją, tworzeniem prototypu i implementacją najlepszych praktyk dla rozwoju aplikacji iOS
 • dbałością o wysoką jakość kodu
 • opracowywaniem dokumentacji technicznej dla tworzonego projektu i wprowadzanych zmian


Czego od Ciebie oczekujemy:


 • 2+ lat praktycznego doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych na platformę iOS oraz znajomości zasad OOP
 • znajomości iOS SDK, UIKit oraz platformy iOS
 • bardzo dobrej znajomości języka Swift
 • praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania kontroli wersji: Git
 • znajomości zasad projektowania RESTful
 • otwartości na poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii
 • dobrej znajomości środowiska Xcode, debugowania i profilowania kodu aplikacji
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 


Mile widziane:

 • znajomość CocoaPods, Fastlane, GitFlow, Swagger, Xcode Instruments, SwiftLint, Firebase
 • znajomość innych technologii: bazy danych, noSQL itp.


Oferujemy:


 • duży i realny wpływ na końcowy wygląd i funkcjonalność aplikacji
 • zatrudnienie na podstawie umowy o prace lub B2B oraz pakiet benefitów (opieka medyczna, multisport, ubezpieczenie na życie)
 • wsparcie i narzędzia niezbędne do skutecznego działania
 • możliwość pracy zdalnej
 • pracę w przyjaznym zespole i swobodną atmosferę


Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.