Junior Account Manager

Warszawa

Jeśli masz w sobie żyłkę sprzedawcy, a dodatkowo znasz się na kampaniach internetowych. Wiesz co to CPM, CPC, znasz formaty reklam online i możliwe formy ich rozliczania...

...prawdopodobnie ta oferta jest dla Ciebie! :)

Na czym będzie polegać Twoja praca?

 • będziesz pozyskiwać i utrzymywać długoterminowe relacje z Klientami
 • zajmiesz się kompleksową obsługą Klientów w zakresie analizy potrzeb, sporządzania ofert i przygotowywania prezentacji
 • będziesz pomagał i doradzał naszym Klientom w wyborze najlepszych rozwiązań
 • odpowiesz za realizację wyznaczonych celów sprzedażowych
 • zajmiesz się analizą, raportowaniem i optymalizacją przebiegu kampanii internetowych
 • nawiążesz ścisłą współpracę z innymi działami firmy w celu zapewnienia efektywnej realizacji zleceń Klientów
 • weźmiesz udział w kreowaniu i ulepszaniu polityki sprzedażowej Interii

Szukamy osób, które:

 • mają co najmniej roczne doświadczenie w aktywnej sprzedaży i budowaniu relacji z Klientami B2B - są dla Nich partnerem - mile widziane doświadczenie w obszarze mediów
 • są mocno zorientowane na pozyskiwanie nowych Klientów
 • interesują się online marketingiem i rozumieją na czym polega biznes internetowy
 • posiadają wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz negocjacyjne
 • potrafią rozpoznać potrzeby Klientów i dobrze odnajdują się w prowadzeniu rozmów biznesowych (zarówno telefonicznych jak i bezpośrednio z Klientem)
 • w swoich działaniach są samodzielni i zorientowani na wynik biznesowy, potrafią świetnie organizować pracę własną i wyznaczać priorytety
 • sprawnie posługują się pakietem MS Office - potrafią przygotować prostą kalkulację w MS Excel i prezentację w MS PowerPoint
 • wyróżnia je innowacyjność - nie podążają najprostszymi, utartymi sposobami działania

Dodatkowo:

 • znają podstawy HTML i wybranych programów graficznych
 • posiadają doświadczenie w pracy z Klientem w branży reklamowej
 • potrafią korzystać z narzędzi analitycznych typu: Google Analytics, Gemius Traffic, Gemius Explorer
 • znają język angielski
 • posiadają prawo jazdy kategorii B


Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo w jednej z największych spółek medialnych w Polsce
 • wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie prowizyjne - uzależnione od osiąganych efektów sprzedażowych
 • pracę w zgranym, życzliwym i chętnym do dzielenia się swoją wiedzą zespole
 • niekorporacyjną atmosferę w przestronnym biurze na warszawskim Powiślu
 • pyszną kawę, świeże owoce w każdą środę i zacięte mecze w piłkarzyki :) 
 • pakiet benefitów pozapłacowych (karta sportowa, prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie)


Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.