Kierownik w Zespole Usług Komercyjnych

KRAKÓW

Grupa Interia.pl poszukuje Kierownika Zespołu Sprzedaży, któremu powierzymy zarządzanie kilkuosobowym, interdyscyplinarnym zespołem oraz portfelem płatnych usług internetowych związanych z Pocztą Interia, ale również z innymi serwisami należącymi do portalu.

Dołącz do zespołu najszybciej rosnącego portalu w Polsce i rozwijaj z nami płatne usługi dla konsumentów i firm.

Czego oczekujemy?

 • doświadczenia na szczeblu kierowniczym w zarządzaniu przynajmniej kilkuosobowym zespołem
 • doświadczenia w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek produktów płatnych (subskrypcji, mikropłatności, usług SaaSowych lub innych modeli sprzedaży) 
 • doświadczenia w pracy z własnym budżetem (targetem) sprzedażowym
 • potwierdzonych sukcesów w osiągnięciu zamierzonych celów
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych i negocjacji
 • umiejętności z obszaru analizy biznesowej, znajomości metod wyceny funkcjonalności i sposobów definiowania wymagań
 • kreatywności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów
 • wiedzy o funkcjonowaniu rynku subskrypcji i usług płatnych w Polsce


Do Twoich zadań należeć będzie:

 • opracowywanie i realizacja strategii produktowej usług płatnych
 • zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem składającym się głównie z Product Managerów i Account Managerów
 • raportowanie wyników do Zarządu firmy, dbanie o przestrzeganie procedur i procesu sprzedaży usług, kontrola budżetu i zarządzanie portfolio usług generujących przychody
 • współpraca z kierownikami innych zespołów przy ustalaniu priorytetów, zakresu monetyzacji usług i przydzielaniu zasobów
 • generowanie całkowicie nowych pomysłów, jak również tworzenie usług płatnych w ramach już istniejących serwisów, opracowywanie biznes caseów, analiz i szacunków przychodowych
 • usprawnianie pracy zespołu, dostarczanie narzędzi, opracowywanie standardów w codziennej pracy, motywowanie do samorozwoju pracowników
 • prowadzenie rekrutacji, ocena pracowników, szkolenie i coaching zespołu


W zamian oferujemy:


 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • wynagrodzenie podstawowe oraz premię uzależnioną od osiąganych wyników sprzedaży 
 • pracę w modelu stacjonarnym lub hybrydowym
 • wszelkie niezbędne do wykonywania pracy narzędzia i doświadczony zespół  
 • pakiet benefitów (multisport, prywatna opieka medyczna, kurs językowy, ubezpieczenie grupowe), ofertę pracowniczą na usługi Grupy Polsat Plus  
 • niekorporacyjną, swobodną i kreatywną atmosferę - start up’owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy

 

Nie zwlekaj i wyślij swoje CV już teraz lub aplikuj jeszcze szybciej podając jedynie dane i link do swojego profilu LinkedIn (gwarantujemy minimum formalności, bo czas to pieniądz dla nas i dla Ciebie :)


Poznajmy się bliżej! Obserwuj Interię po godzinach na Facebooku oraz Instagramie i zobacz jak pracujemy, rozwijamy się i integrujemy.

Klauzula Informacyjna


Administratorem danych osobowych, w związku z rekrutacją pracowników lub współpracowników, jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (31-946), ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatność.interia.pl” (dalej: „administrator”). Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z nim drogą elektroniczną na adres: iod@firma.interia.pl.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w niej lub rozpatrzenia Twojej aplikacji, jeśli przesłałeś do nas aplikację gdy nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na konkretne stanowisko. W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podanie niektórych danych osobowych jest obowiązkiem prawnym, wynikającym z Kodeksu pracy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej cofnięcie, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.


Jeśli ubiegasz się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub oceny otrzymanej aplikacji i podjęcia decyzji o ewentualnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (art. 222 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (art. 222 § 1 pkt 4-6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Inne podane przez Ciebie dane osobowe w ramach dokumentów rekrutacyjnych (np. zdjęcie) będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz, przesyłając do nas aplikację.

Podane przez Ciebie dane osobowe będę przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w aplikacji rekrutacyjnej także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


Jeśli ubiegasz się o zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub oceny otrzymanej aplikacji i podjęcia decyzji o ewentualnym zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wskazanych danych osobowych jest niezbędność do przeprowadzenia rekrutacji i podjęcia czynności poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Inne podane przez Ciebie dane osobowe w ramach dokumentów rekrutacyjnych (np. zdjęcie) będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz, przesyłając do nas aplikację.

Podane przez Ciebie dane osobowe będę przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w aplikacji rekrutacyjnej także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


Jakie przysługują Ci prawa

Twoje dane osobowe w celach związanych z rekrutacją będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji lub dokonania oceny przesłanej aplikacji, gdy nie prowadzimy naboru na konkretne stanowisko, a następnie usuwane po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia ww. procesów. Twoje dane osobowe nie będę usuwane, gdy zostałeś zatrudniony lub gdy wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody w celu dalszego wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacji, dane osobowe przechowujemy do czasu jej wycofania, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od zakończenia pierwszego procesu rekrutacji lub dokonania oceny przesłanej aplikacji, gdy nie prowadzimy naboru na konkretne stanowisko.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu ich przedawnienia.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora jak operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przysługuje Ci prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich bezpłatnej kopii, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.