Młodszy Specjalista ds. bezpieczeństwa

KRAKÓW, NR REF. 06

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za udział w pracach związanych z  zapewnianiem bezpieczeństwa produktów i usług Grupy INTERIA.PL. 

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • znajomości systemów operacyjnych z rodziny Unix, ze szczególnym naciskiem na systemy Linux lub FreeBSD 
 • znajomości programów i narzędzi open-source dla rodziny systemów Unix 
 • znajomości języków skryptowych (np. Perl, bash) oraz dodatkowo C/C++/PHP, a także znajomości zagadnień związanych z tworzeniem stron WWW (PHP, HTML, JavaScript, AJAX itp.)
 • wiedzy dotyczącej relacyjnych baz danych i języka SQL 
 • podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa aplikacji internetowych (w szczególności znajomości pojęć takich jak XSS, SQL Injection, CSRF, Session Fixation, Session Hijacking - OWASP & WASC)
 • podstawowej wiedzy na temat standardów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną informacji
 • umiejętności analitycznych 
 • zainteresowań i talentów matematycznych 


Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • przeprowadzanie, pod okiem specjalisty, testów, audytów, przeglądów bezpieczeństwa 
 • analiza incydentów 


Oferujemy:

 • pracę, w której będziesz mógł się wykazać, dzięki setkom serwerów do ochrony, dziesiątkom usług i gigantycznym ilościom kodu 
 • pracę w stabilnej firmie będącej częścią międzynarodowego koncernu medialnego BAUER 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji dzięki szkoleniom 
 • możliwość rozwoju poprzez udział w konferencjach i spotkaniach branżowych 
 • elastyczne godziny pracy 
 • gwarantujemy umowę o pracę, ale umożliwiamy też inne, dogodne dla kandydata formy zatrudnienia 

Poznaj nas - Interian - lepiej! :) Zobacz jak pracujemy, rozwijamy swoje umiejętności i integrujemy się. Kliknij na:

INTERIAPOGODZINACH

Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.