Product Manager

KRAKÓW

Jeśli chcesz budować swoją karierę w obszarze Internetu i usług cyfrowych.
Przekuwać swoje pomysły w funkcjonalności, z których korzystają miliony osób i pracować wśród pasjonatów nowych technologii, masz ku temu świetną okazję!

Aktualnie poszukujemy wsparcia do Zespołu Usług Pocztowych.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:


 • udział i koordynacja projektów nastawiona na jakość i cele biznesowe
 • analiza rynku i konkurencji
 • udział w planowaniu strategii dla produktu
 • ścisła i codzienna współpraca z działami IT, handlowym, graficznym, marketingu
 • testowanie nowych rozwiązań w produkcie

Jeśli:


 • posiadasz co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy przy produkcie/serwisie internetowym lub w branży usług IT
 • potrafisz myśleć analitycznie
 • szybko reagujesz na sytuacje kryzysowe i potrafisz pracować pod presją czasu
 • świetnie odnajdujesz się w pracy zespołowej
 • wyróżnia Cię kreatywność i energia w działaniu :) - masz głowę pełną pomysłów i determinację, aby wprowadzać je w życie
 • potrafisz przekonać nas, że skuteczna komunikacja i znajdowanie rozwiązań są Twoim mocnym atutem 
 • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym


Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo z możliwością kontynuowania współpracy
 • grupowe ubezpieczenie na życie, program Multisport oraz prywatną opiekę medyczną
 • niekorporacyjną, swobodną i kreatywną atmosferę - start up'owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy
 • nielimitowany dostęp do kawy, fajne biuro, parking dla zmotoryzowanych i rowerzystów oraz niepowtarzalny urok Nowej Huty :) Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interiapogodzinach :)Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.