Product Manager

KRAKÓW

Jeśli chcesz budować swoją karierę w obszarze Internetu oraz przekuwać swoje pomysły w funkcjonalności, z których korzystają miliony osób, masz ku temu świetną okazję! 


Aktualnie poszukujemy wsparcia do Zespołu Komunikacji.


Jeśli:

 • posiadasz doświadczenie w pracy przy produkcie internetowym oraz w koordynowaniu projektów
 • wiesz jak kreować komunikację na potrzeby produktu internetowego
 • masz wyczucie w obszarze UX design
 • potrafisz myśleć analitycznie
 • jesteś osobą nastawioną na cel
 • wyróżnia Cię kreatywność i energia w działaniu :) - masz głowę pełną pomysłów i determinację, żeby wprowadzić je w życie
 • jesteś samodzielny/a, ale świetnie odnajdujesz się w pracy zespołowej
 • szybko reagujesz na sytuacje kryzysowe i potrafisz pracować pod presją czasu

Mamy dla Ciebie ofertę pracy

Gdzie do Twoich obowiązków należeć będzie:

 •  udział w tworzeniu i rozwijaniu produktów internetowych (m.in. forum.interia.pl, komentarze portalowe)
 • koordynacja merytoryczna projektów
 • analiza rynku i prezentowanie rozwiązań konkurencyjnych
 • ścisła współpraca z działami IT, graficznym, handlowym

Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo na okres 1,5 roku
 • moc wyjątkowych wyzwań zawodowych - weźmiesz udział we wprowadzaniu nowych produktów na rynek
 • niekorporacyjną, swobodną i kreatywną atmosferę - start up’owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy
 • grupowe ubezpieczenie na życie, kartę Multisport oraz prywatną opiekę medyczną


Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interia po godzinach na Facebooku oraz Instagramie :)

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.