Product Manager

KRAKÓW

Grupa Interia.pl poszukuje Specjalisty ds. Marketingu do segmentu płatnych usług dla firm. Dołącz do najszybciej rosnącego portalu w Polsce i rozwijaj nasze usługi narzędziowe skierowane na rynek MŚP i SOHO (small office, home office). 

Jeśli chcesz wykorzystać swoje doświadczenie w zarządzaniu produktem, budować nowe kompetencje analityczne, techniczne i produktowe, poznać dużą grupę internetową od kuchni, poznaj szczegóły i aplikuj, zapraszamy!

Co oferujemy?

 • realny wpływ na kształt i funkcjonalność produktu
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dużą swobodę w doborze metod działania oraz elastyczny czas pracy w modelu hybrydowym
 • współpracę z doświadczonymi managerami i developerami
 • niezbędne narzędzia i oprogramowanie, nowoczesne środowisko pracy
 • pakiet benefitów Grupy Polsat Plus (m.in. karta sportowa, prywatna opieka medyczna, kurs językowy, ubezpieczenie grupowe) i częste imprezy integracyjne
 • ciekawe, rozwijające kompetencje projekty i okazje do szkoleń
 • niekorporacyjną, swobodną i kreatywną atmosferę - start up’owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy 

Twoje zadania:

 • rozwój usług płatnych Interia.pl z segmentu B2B (Poczta Interii - Pakiet dla Firm i inne)
 • dbanie o realizację celów biznesowych produktów - naszym podstawowym KPI jest przychód z przedłużeń i nowych rejestracji usług
 • definiowanie i opisywanie wymagań, realizacja backlogu z dedykowanym zespołem IT
 • realizacja projektów w charakterze product managera/ownera
 • odbieranie nowych funkcjonalności i bieżące testowanie wdrażanych zmian, dbanie o jakość techniczną usług na poziomie użytkownika
 • monitoring i analiza konkurencji, przygotowywanie raportów i prezentacji na temat produktów, branży, sugerowanie zmian na podstawie oczekiwań klientów
 • współpraca z Brand Managerem przy tworzeniu materiałów promocyjnych i sprzedażowych dotyczących produktów
 • analiza ruchu i współpraca z zespołem analityków, wyciąganie wniosków i podejmowanie działań w oparciu o dane z różnych źródeł
 • zarządzanie procesem on-boardingu klientów, szkolenia i nadzór nad wsparciem klientów, współpraca z BOK

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku produktowym lub projektowym w branży usług internetowych, preferowane serwisy lub aplikacje B2B
 • masz doświadczenie w pracy na wynik, mierzeniu i osiąganiu KPI adekwatnych do celów strategicznych firmy i specyfiki usługi cyfrowej (zasięg, monetyzacja, zaangażowanie)
 • biegle posługujesz się pakietem MS Office i typowymi narzędziami biurowymi
 • możesz pochwalić się wiedzą z zakresu analizy danych i znajomością narzędzi takich jak np. Google Analytics, Google Tag Manager, Tableu, Power BI itp.
 • terminowość, proaktywna postawa i doskonała komunikatywność to Twoje mocne strony


Docenimy:

 • doświadczenie w rozwijaniu nowej usługi (startup, nowa usługa lub moduł) i wprowadzaniu produktu na rynekDowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interiapogodzinach :)

Artykuł pochodzi z kategorii: Sprzedaż i e-commerce

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.