Product Manager/Growth Hacker

KRAKÓW

Grupa Interia.pl poszukuje menadżerki lub menadżera usług internetowych z doświadczeniem w promowaniu i zarządzaniu dynamicznym rozwojem zasięgu, zaangażowania i monetyzacji. Masz szansę dołączyć do najszybciej rosnącego portalu w Polsce. Jednocześnie do największej grupy telekomunikacyjno-medialnej ponieważ jako część Grupy Cyfrowy Polsat od prawie roku realizujemy strategię lidera rynku, ściśle współpracując z Telewizją Polsat i pozostałymi spółkami z Grupy. Poznaj szczegóły i aplikuj, zapraszamy!

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • rozwój usług płatnych Interia.pl dla konsumentów (serwisy i aplikacje premium (bez reklam), subskrypcje, płatne aktywacje, bill payment - płatności za rachunki, loterie pieniężne i nowe usługi płatne, które wdrożysz) oraz współpraca z innymi serwisami z grupy np. IPLA.tv
 • ścisła, menadżerska współpraca ze specjalistami z pionu marketingowego i reklamowego przy promocji usług i zwiększaniu ich zasięgu oraz konwersji, a w efekcie wyników sprzedaży
 • ciągłe poszukiwanie nowych metod i obszarów wzrostu, śledzenie trendów i zmian
 • priorytetyzacja i przewidywanie efektów podejmowanych decyzji
 • dostarczanie nowych funkcjonalności zgodnie z ustalonym kierunkiem strategicznym - praca w modelu zwinnym (tygodniowe sprinty) z własnym backlogiem oraz we współpracy z innymi Product Managerami (prowadzenie projektów)
 • definiowanie wymagań funkcjonalnych i UX, ścisła współpraca z projektantami i grafikami, a także developerami na etapie produkcji, testów i wdrożeń
 • upraszczanie interfejsów, procesów i podnoszenie konwersji ze szczególnym naciskiem na adaptację nowych i popularnych metod płatności jednorazowych, mobilnych, cyklicznych
 • zarządzanie usługami przez pryzmat KPI finansowych i zasięgowych
 • trackowanie, analizowanie i raportowanie wyników sprzedaży i zaangażowania użytkowników


Nasze oczekiwania:

 • 4-5 letnie doświadczenie na pozycjach związanych z zarządzaniem usługą internetową lub aplikacją mobilną i/lub w obszarze marketingu, promocji, projektowania UX/UI
 • bardzo dobre umiejętności analityczne i doświadczenie w prezentowaniu danych decyzyjnych dla kadry menadżerskiej, zdolność szybkiego szacowania i rekomendowania decyzji
 • doświadczenie w nadzorowaniu kluczowych wskaźników efektywności, poparte podjętymi decyzjami i rozumieniem ich wpływu na inne elementy modelu biznesowego
 • efektywne korzystanie z narzędzi służących do analizy ruchu, obróbki i prezentacji danych takich jak Google Analytics, Google Tag Manager, Microsoft Excel, Gemius Prism, Tableu, Power BI
 • umiejętność pracy pod presją czasu, proaktywna postawa, doskonała komunikatywność
 • dobra znajomość rynku subskrypcji i usług płatnych - częścią procesu rekrutacji będzie krótka prezentacja trendów i prognoz dotyczących tego rynku


W zamian oferujemy:

 • pracę w jednej z największych w Polsce firm działających wyłącznie w Internecie z ponad 20 mln zasięgiem  użytkowników i setkami różnych serwisów oraz usług
 • zadania, w których wykażesz się samodzielnością. Projekty, dzięki którym będziesz rozwijać kompetencje. Działające produkty i ogromny potencjał ich rozwoju, spełniający Twoje ambicje zawodowe oraz narzędzia, aby to wszystko było możliwe
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B)
 • pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, zniżki na firmowe produkty i usługi, nauka języka angielskiego i inne) i oczywiście jak tylko pandemia pozwoli częste imprezy integracyjne oraz okazje do uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach
 • niekorporacyjną, swobodną i kreatywną atmosferę - start up’owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy
 • pracę w modelu hybrydowym


Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interiapogodzinach :)

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.