Projektant UX

KRAKÓW, NR REF. 055

Wykorzystaj swoje predyspozycje w realizacji rozwojowych i innowacyjnych projektów, tworzonych na potrzeby jednego z największych polskich portali  - INTERIA.PL!


Wymagania:

 • Umiejętność projektowania interfejsów użytkownika aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych (Android, iOS)
 • Umiejętność przygotowania dokumentacji projektowej: (wymagania funkcjonalne, przypadki użycia, makiety)
 • Znajomość zagadnień z obszaru HCI, UX, usability,
 • Doświadczenie w projektowaniu interfejsów użytkownika  - mile widziane portfolio (makiety, prototypy, specyfikacje funkcjonalne)
 • Znajomość obsługi programu Axure
 • Umiejętność analizy wymagań biznesowych
 • Terminowość
 • Poczucie estetyki


Zakres obowiązków:

 • Definiowanie wymagań funkcjonalnych
 • Projektowanie interfejsów oraz logiki aplikacji 
 • Tworzenie makiet i dokumentacji 


Mamy do zaoferowania:

 • Udział w interesującym, pełnym wyzwań przedsięwzięciu
 • Pracę z ludźmi pełnymi pasji i ciekawych pomysłów w innowacyjnych projektach
 • Współpracę dającą możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności
 • Elastyczny czas pracyZainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz przykłady zrealizowanych projektów (portfolio).


Zobacz jak pracujemy, rozwijamy się i integrujemy w Interii! :) Kliknij na: INTERIAPOGODZINACH Zainteresowane, spełniające wymagania osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.