Specjalista ds. administracji i BHP

Kraków

Interiowy Dział Administracji odpowiada za sprawne funkcjonowanie firmy i współtworzenie przyjaznego miejsca pracy jakim jest Grupa Interia.pl. Ponadto jest ważnym ogniwem wspierającym codzienną pracę innych działów. Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby do pracy na stanowisku Specjalisty ds. administracji i BHP.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji prowadzonych prac z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw administracyjnych.


Jeśli:

 • posiadasz wykształcenie zgodne z wymogami Rozporządzenia RM w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (warunek konieczny)
 • masz doświadczenie w zakresie służby BHP
 • posiadasz prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobrze znasz pakiet Microsoft Office
 • charakteryzujesz się samodzielnością, zaangażowaniem oraz dobrą organizacją pracy
 • posiadasz bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • jesteś nastawiony/a na realizację celów


Nie zwlekaj - już teraz wyślij do nas swoje cv!


Do Twoich zadań należeć będzie:

 • koordynacja działań związanych z bezpieczeństwem, higieną i ergonomią pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp oraz współudział w szkoleniach okresowych
 • przygotowywanie okresowych analiz stanu bhp oraz przedstawianie propozycji poprawy warunków pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • współudział w opracowywaniu procedur, instrukcji oraz standardów w zakresie BHP i administracji
 • obsługa floty samochodowej
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla spółki
 • pomoc przy innych zadaniach administracyjno-biurowych


W zamian oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat na samodzielnym stanowisku
 • przyjazną przestrzeń biurową w klimatycznej Nowej Hucie
 • niekorporacyjną i swobodną atmosferę
 • pakiet benefitów pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa, grupowe ubezpieczenie na życie)

Zobacz jak pracujemy na co dzień, rozwijamy swoje umiejętności i integrujemy się! Odwiedź nasz fanpage "Interia Po Godzinach" na Facebooku oraz Instagramie.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.