Specjalista ds. Programmatic

WARSZAWA

Jako Dział Projektów Big Data działamy w ramach Grupy Interia.pl, która jest jednym z największych graczy na polskim rynku mediów nowej generacji. W obszarze naszych kompetencji odpowiadamy za przychód z wszystkich systemów automatycznej sprzedaży (głównie programmatic) oraz narzędzia Big Data, które wspierają ofertę produktową Działu Handlowego w tym zakresie.

Miesięcznie odwiedza nas średnio do 2,2 mln, a samą Interię 20 mln użytkowników - dla takiej liczby osób pracujemy, fajnie prawda? :)


Do naszego zespołu poszukujemy osoby, która:

 • posiada min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • miała styczność z reklamą w programmatic
 • posiada doświadczenie we współpracy z domami mediowymi
 • charakteryzuje się biznesowym podejściem do prowadzonych projektów
 • nie boi się Excela
 • zna język angielski w stopniu minimum średniozaawansowanym
 • jest kreatywna i lubi pracę w zespole
 • wykazuje się determinacją w działaniu
 • jest osobą otwartą, dokładną i sumienną
 • odnajduje się w pracy, która wymaga zaangażowania i samodzielności

Mile widziane będzie doświadczenie w:

 • pracy przy wycenie wartości reklamy internetowej
 • pracy z różnymi platformami SSP
 • samodzielnym prowadzeniu projektów wdrożeniowych

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • realizacja strategii sprzedaży powierzchni reklamowej w modelu programmatic
 • obsługa zapytań domów mediowych w zakresie PMP
 • udział we wdrażaniu, testowaniu i analizie efektywności nowych rozwiązań programmatic
 • optymalizacja platform SSP pod kątem monetyzacji powierzchni reklamowej
 • koordynacja merytoryczna powierzonych zadań
 • realizacja celów biznesowych
 • ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w jednym z trzech największych portali internetowych w Polsce
 • po okresie próbnym umowę o pracę na czas nieokreślony
 • możliwość rozwoju zawodowego w najszybciej rozwijającym się i najbardziej pożądanym produkcie reklamy internetowej
 • udział w szkoleniach i konferencjach
 • grupowe ubezpieczenie na życie, program Multisport oraz prywatną opiekę medyczną
 • niekorporacyjną, swobodną i kreatywną atmosferę - start up'owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy  Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interia po godzinach na Facebooku oraz Instagramie :)

Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.