Specjalista ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych (pracownik naukowy/doktorant)

KRAKÓW

Jeśli chcesz budować swoją karierę w obszarze Internetu i usług cyfrowych.
Przekuwać swoje pomysły w funkcjonalności, z których korzystają miliony osób i pracować wśród pasjonatów nowych technologii, masz ku temu świetną okazję!

Aktualnie do zespołu zajmującego się projektami badawczo-rozwojowymi poszukujemy na część etatu osoby, specjalizującej się w technologiach informatycznych lub o zainteresowaniach o tym profilu.

Zakres obowiązków


 • przygotowywanie analiz rynkowych oraz obserwacja trendów internetowych;
 • przeszukiwanie baz wiedzy w obszarze badań naukowych związanych z tematyką projektów B+R (badania podstawowe, stosowane);
 • współudział w opracowywaniu koncepcji nowych produktów;
 • tworzenie raportów z przeprowadzonych prac badawczych, sprawozdań okresowych itp.;
 • koordynacja współpracy z instytutami badawczymi i uczelniami

Oczekiwania


 • stopień naukowy lub przewód doktorski;
 • znajomość nowych technologii informatycznych;
 • mile widziana znajomość zagadnień z obszaru Data Science;
 • umiejętność przygotowania dokumentacji projektowej;
 • umiejętność pisania lub koordynowania raportów z prac badawczych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na analizę rynku;
 • skrupulatność, zaangażowanie oraz chęć rozwoju osobistego i aktualizacji zdobytej wiedzy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu


Oferujemy:

 • umowę o pracę na część etatu lub cały
 • grupowe ubezpieczenie na życie, program Multisport oraz prywatną opiekę medyczną
 • niekorporacyjną, swobodną i kreatywną atmosferę - start up'owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy
 • nielimitowany dostęp do kawy, fajne biuro, parking dla zmotoryzowanych i rowerzystów oraz niepowtarzalny urok Nowej Huty :) 
  Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interiapogodzinach :)Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.