Video Content Manager

KRAKÓW

Content Studio w Interii to miejsce w którym rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, cuda zresztą też ;) 

Obsługujemy akcje content marketingowe od koncepcji przez produkcję treści po ich promocję. Produkujemy, kręcimy i montujemy wideo. Piszemy artykuły, tworzymy infografiki, przeprowadzamy wywiady, robimy relacje z wydarzeń. Tworzymy strategie i rozwijamy nowe produkty. 

Jeśli chcesz pracować w zespole dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, dobrze znasz branżę video w obszarze internetu, aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko Video Content Manager

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • opracowywanie koncepcji dla materiałów i formatów wideo realizowanych na potrzeby kampanii content marketingowych, udział w tworzeniu scenariuszy
 • przyznawanie gwarancji oglądalności dla materiałów wideo w oparciu o dane analityczne
 • definiowanie wymagań określających realizację materiałów wideo z naciskiem na powiązanie celu kampanii z potrzebami użytkowników
 • kreowanie rozwiązań, formatów i produktów zwiększających atrakcyjność oferty akcji specjalnych realizowanych w portalu
 • współpraca z Działem Produkcji Wideo, podwykonawcami i współpracownikami
 • nadzór nad przestrzeganiem przyjętych zasad dla realizacji kampanii content marketingowych w portalu i przepisami prawa
 • kolaudacja powstałych materiałów i weryfikacja głównych założeń produkcji
 • koordynowanie emisji wyprodukowanych materiałów oraz raportowanie oglądalności
 • poszukiwanie i pozyskiwanie osób do współpracy przy projektach komercyjnych
 • trend watching i poszukiwanie insightów rynkowych oraz analiza konkurencji

Jeśli:


 • znasz branżę internetową oraz posiadasz wiedzę z zakresu content marketingu i reklamy natywnej
 • posiadasz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w portalu na stanowisku związanym z opracowywaniem treści lub na podobnym stanowisku w mediach lub agencji digital
 • potrafisz zarządzać projektami
 • znasz specyfikę materiałów wideo tworzonych na potrzeby portali, telewizji i You Tube
 • potrafisz "myśleć obrazkiem" i wykorzystywać to w tworzeniu atrakcyjnych materiałów
 • masz intuicję i swobodę w rozumieniu potrzeb użytkownika
 • potrafisz myśleć analitycznie co przekłada się na odpowiednie estymowanie zasięgów
 • jesteś dyspozycyjny/a do podróży służbowych
 • potrafisz pracować w zespole i pod presją czasu
 • wyróżnia Cię samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie
 • znasz język angielski i dobrze posługujesz się pakietem MS Office


Oferujemy:


 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w jednej z największych w Polsce firm działających wyłącznie w Internecie z ponad 20 mln zasięgiem użytkowników i setkami różnych serwisów oraz usług
 • pakiet benefitów pozapłacowych (karta sportowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie) oraz integracyjne eventy
 • niekorporacyjną, swobodą i kreatywną atmosferę - start-up'owy klimat w połączeniu z możliwościami i stabilnością dużej firmy

Dowiedz się więcej o pracy w Interii - odwiedź nasz fanpage Interiapogodzinach :)


Administratorem danych osobowych jest Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, więcej na „prywatnosc.interia.pl” (dalej: „administrator”).

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę poprzez przesłanie nam życiorysu ze zdjęciem Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć korzystając z formularza cofnięcia zgody w ramach zakładki prywatnosc.interia.pl Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przesłane inne dane lub na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.