Promowanie komentarzy

Informacja prawna:

1.       Wyróżnianie komentarzy na stronach portalu Interia.pl możliwe jest po uiszczeniu opłaty uwidocznionej na stronach portalu Interia.pl i uzyskaniu kodu za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK, i polega na wyróżnieniu kolorowym tłem na liście opublikowanych komentarzy oraz przeniesienie wyróżnionych komentarzy do sekcji wyróżnionych komentarzy.

2.       Uiszczenie opłaty i uzyskanie kodu z systemu płatności mobilnych BLIK jest możliwe z aplikacji następujących banków: Alior Bank S.A. (w tym aplikacji mobilnej pod marką T-Mobile Usługi Bankowe), Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A., BNP Paribas S.A., Bank Pekao S.A. lub Credit Agricole S.A.

3.       Dwa komentarze z największą liczbą wyróżnień zostaną przeniesione nad listę komentarzy i nie podlegają sortowaniu (są przyklejone nad listą pozostałych komentarzy). Możliwa jest sytuacja, gdy zarówno pierwszy jak i drugi komentarz mają taką samą liczbę głosów jak trzeci (chronologicznie najnowszy) komentarz, wtedy najnowszy komentarz z taką samą liczbą wyróżnień zastąpi komentarz najstarszy na liście dwóch najczęściej wyróżnionych.

4.       Wyróżnienia można dokonać wyłącznie dla komentarza już opublikowanego. Wyróżnienie trwa przez czas udostępniania komentarza w ramach Portalu INTERIA.PL zgodnie z Regulaminem Portalu INTERIA.PL dostępnym pod adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl/regulamin (dalej: Regulamin Portalu).

5.      Wyróżnienie przypisane jest do wybranego przez użytkownika komentarza. W przypadku usunięcia komentarza na warunkach Regulaminu Portalu wraz z usunięciem komentarza lub zablokowania modułu komentarzy, wyróżnienie komentarza wygasa.

6.       Interia.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania możliwości promowania komentarzy.

7.       Reklamacje związane z funkcjonalnością wyróżnienia komentarzy należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Portalu.

8.       Reklamacje dotyczące dokonania płatności i uzyskania kodu BLIK należy zgłaszać co dostawcy aplikacji mobilnej, z której użytkownik korzysta.

9.       Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Interia.pl znajduje się w notce informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dostępnej pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.